26.02.2020.

Vakar, 25.02.2020, Rīgas brīvostas pārvaldē, piedaloties Satiksmes ministrijas un Latvijas tranzīta un loģistikas nozares pārstāvjiem, tika uzņemta Baltkrievijas Starptautisko autopārvadātāju asociācijas delegācija, lai kopīgi pārrunātu abu valstu sadarbības iespējas multimodālajos kravu pārvadājumos, izmantojot Latvijas ostas.

Pēdējos gados Rīgas ostā vērojams ar autopārvadājumiem saņemto un nogādāto kravu pieaugums. Pērn tie bija 40% no kopējā Rīgas ostā pārkrauto kravu apjoma, t.i., 13. milj. tonnas kravu. Tas skaidrojams ar izmaiņām ostas kravu nomenklatūrā, jo palielinājies to kravu īpatsvars, kas tiek pārvadāts ar autotransportu, piemēram, labība un labības produkti, kokmateriāli un konteineri. Tiek prognozēts, ka arī nākamajos gados autokravu apjoms saglabāsies esošajā līmenī.

Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš: "Rīgas ostas mērķis ir nodrošināt saviem klientiem augstu servisa kvalitāti un pakalpojumu ātrumu. Arī pašlaik kopā ar Valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldi aktīvi strādājam pie mūsdienīgas un automatizētas savstarpējas datu apmaiņas risinājumiem starpvalstu autokravu pārvadājumiem Rīgas ostā, kas dos iespēju mazināt birokrātiju un nodrošināt konkurētspējīgāku un klientiem ērtāku ostas pakalpojumu servisu kravu pārvadājumos un apstrādē. To piedāvājām arī mūsu baltkrievu kolēģiem.”

Vizītes laikā šodien Latvijā Baltkrievijas autotransporta uzņēmumu pārstāvjiem paredzētas arī vairākas tikšanās Rīgas ostas uzņēmumos.

Baltkrievija ir viens no Rīgas brīvostas stratēģiskajiem mērķa tirgiem. Sadarbībā ar AS "Latvijas Dzelzceļš", Satiksmes ministriju un citiem nozares pārstāvjiem notiek aktīvs darbs kravu piesaistē un sadarbības stiprināšanā. Pēdējo gadu laikā Baltkrievijā attīstās veiksmīga sadarbība ar Ķīnu gan ražošanas, gan tranzīta jomā. Veiksmīga sadarbība ar Baltkrieviju Latvijas loģistikas sektoram nozīmētu piekļuvi daudz plašākai tirdzniecības telpai un stabilas izaugsmes iespējas nākotnē.