20.02.2020.

Šodien, 20.02.2020, kārtējā Rīgas brīvostas valdes sēdē par valdes priekšsēdētāju ievēlēts Viesturs Zeps, savukārt par priekšsēdētāja vietnieku - Pāvels Rebenoks.

V.Zeps, Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs: gas brīvosta ir neatņemama Rīgas pilsētas daļa, kuras darbs ietekmē visus Rīgas iedzīvotājus. Mans pienākums kā valdes priekšsēdētājam būs stiprināt un atbalstīt sadarbību un dialogu starp Rīgas brīvostu, pilsētu un rīdziniekiem.”

Viesturs Zeps ir ieguvis maģistra grādu Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātes Eiropas studijās. Pašreiz studē biznesa vadību Banku augstskolas doktorantūrā, kā arī pasniedz lekcijas Inovācijas finansēšanā un Inovācijas vadīšanā Rīgas Tehniskajā universitātē, Banku Augstskolā un Ventspils Augstskolā.

Pašreiz ir Rīgas domes deputāts un deputātu frakcijas Latvijas attīstībai” vadītājs. Bijis ES iniciatīvas (investīciju fonda) InnoEnergy vadītājs Latvijā. Ir izstrādājis un vadījis virkni projektu, kas saistīti ar inovācijas ieviešanu, riska kapitāla investīciju piesaisti, tehnoloģisko izstrādņu piemērošanu tirgum un komercializāciju, kā arī jaunu tehnoloģisku start-up uzņēmumu veidošanu. V.Zeps ir vadījis vairākus elektronikas un IT uzņēmumus, kā arī strādājis Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā, piedaloties nacionālās inovācijas sistēmas izveidē.

V.Zeps ir Rīgas brīvostas valdes loceklis kopš 2019. gada un pārstāv Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

 

Pāvelam Rebenokam ir Latvijas Universitātes maģistra grāds tiesību zinātnēs, kā arī Latvijas Jūras akadēmijā iegūta augstākā jūrniecības izglītība (inženieris, kuģu vadītājs). 

Pašlaik ir zvērinātu advokātu biroja Rebenoks&Vilders” vadītājs un Ekonomikas ministra padomnieks. Iepriekš strādājis SIA PricewaterhouseCoopers, zvērinātu advokātu birojos, AS ”Rīgas Jūras Līnija” un AS Latvijas Kuģniecība”. Bijis Ventspils Brīvostas valdes loceklis, Rīgas pilsētas Kurzemes rajona izpilddirektora padomnieks, kā arī LR Finanšu ministra un Ministru prezidenta padomnieks.

Pāvels Rebenoks ir Latvijas zvērinātu advokātu kolēģijas un Jūrniecības Savienības biedrs kā arī SHIAC (the Shanghai International Arbitration Center) arbitrs un LCIA (the London Court of International Arbitration) biedrs.

P.Rebenoks ir Rīgas brīvostas valdes loceklis kopš 2019. gada un Rīgas brīvostas valdē pārstāv Ekonomikas ministriju. 

vels Rebenoks, Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētāja vietnieks: Rīgas ostas konkurētspējas un pozīciju stiprināšana ir būtisks visas Latvijas ekonomikas stabilitātes un attīstības jautājums. Sekmīgas un nepārtrauktas Rīgas brīvostas darbības nodrošināšana ir vitāli svarīga, to saredzu arī kā vienu no saviem kā valdes priekšsēdētāja vietnieka galvenajiem darba uzdevumiem.”

Rīgas brīvostas valdē ir 4 valdes locekļi - Baiba Bāne, Finanšu ministrijas pārstāve, Andris Ozoliņš, Satiksmes ministrijas pārstāvis, Viesturs Zeps, VARAM pārstāvis un Pāvels Rebenoks, Ekonomikas ministrijas pārstāvis.