Meklēt

A.Zeltiņš: Rīgas osta strādā ierastā režīmā

“Rīgas osta strādā ierastā režīmā, vēl vairāk – mums joprojām ir pilna kapacitāte un resurss nepieciešamības gadījumā nodrošināt arī jebkuru citu ostu kravu apstrādi”, informē Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.

Reaģējot uz starptautisko sadarbības partneru jautājumiem par turpmāku Rīgas ostas darba organizāciju, Rīgas brīvostas pārvalde apliecina, ka ietekmi uz Rīgas ostas stratēģiskajiem mērķiem, tās darbības ilgspēju un ostas ikdienas darba procesa nodrošināšanu pieņemtie likuma grozījumi nerada.

Tāpat Rīgas Brīvostas pārvalde apliecina, ka tās darbību nekādā veidā neietekmē ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles biroja pieņemtie lēmumi un sankcijas par Ventspils brīvostas pārvaldi.

Aizvadītajā nedēļā LR Saeima pieņēma grozījumus likumā par ostām, mainot Rīgas brīvostas valdes sastāvu, samazinot valdes locekļu skaitu un nododot Rīgas brīvostu valsts pārvaldībā.

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits: “Šis ir nopietns solis, lai sakārtotu ostu pārvaldību Latvijā, paaugstinātu ostu darbības caurskatāmību un pievilcību investoru un starptautisko partneru acīs. Vienlaikus valdībā uzsākts darbs pie visaptverošas ostu reformas”.

Rīgas brīvosta ir lielākā osta Latvijā. Tiek sagaidīts, ka tās kravu apgrozījums 2019. gadā sasniegs 32,5 milj. tonnu. Rīgas brīvosta ir daudzfunkcionāla osta ar modernu un drošu infrastruktūru, kurā augstas kvalitātes pakalpojumus sniedz ap 200 ostā strādājošie privātie komersanti, tai skaitā 35 stividoruzņēmumi (kravu termināļi). Vienlaikus Rīgas brīvosta jau kopš 2009.gada ir NATO stratēģiskais partneris loģistikā.

Rīgas brīvostas pārvalde (RBP) veic ostas pārvaldīšanu, atbild par ostas infrastruktūras uzturēšanu, ostas drošību, kā arī par ostas zemes un infrastruktūras iznomāšanu privātuzņēmumiem. RBP ir izpildinstitūcija, kas realizē Rīgas brīvostas valdes pieņemtos lēmumus par ostas attīstību. RBP nenodarbojas ar komercdarbību ostā. Tās ieņēmumus veido ostu maksas no apkalpotajiem kuģiem, kā arī zemes un piestātņu nomas maksas. RBP darbojas pēc bezpeļņas organizācijas principiem – tās rīcībā esošos finanšu līdzekļus izmanto tikai ostas apsaimniekošanai un attīstīšanai.