Meklēt

Rīgas brīvostā piecos mēnešos pārkrauto kravu apjoms saglabājas stabils

Kopējais kravu apgrozījums šī gada pirmajos piecos mēnešos Rīgas ostā sasniedzis 13,5 miljonu tonnu, kas ir par 7,9% mazāk nekā pērn. Kritums skaidrojams ar naftas produktu plūsmas mazināšanos un daļēju ogļu kravu novirzīšanu uz citām Latvijas ostām. Pārējās nozīmīgākajās kravu grupās Rīgas ostā saglabājas stabils pieaugums. Tāpat jāatzīmē veiksmīgs kruīzu sezonas sākums. Pārskata periodā ostā jau apkalpoti 16 kruīzu kuģi, atvedot uz Rīgu 16,8 tūkstošus kruīzu pasažieru, kas ir par 50,1% vairāk nekā pērn.

"Piecu mēnešu rādītāji Rīgas ostā kopumā vērtējami kā stabili. Naftas produktu plūsma caur Rīgas ostu turpina samazināties, savukārt kopējais Latvijas ostās pārkrauto akmeņogļu apjoms ir pat lielāks nekā pērn, sasniedzot 8,6 miljonus tonnu. Ogļu apjomu kritums Rīgas ostā ir loģisks un skaidrojams ar to, ka stividori jaunajā terminālī Krievu salā turpina veikt tehnoloģiju un iekārtu pieregulēšanu un pielāgošanu, kraušanas jaudas kāpinot pakāpeniski un daļu no ogļu kravām novirzot uz citām Latvijas ostām. Tas dod iespēju pārējām Latvijas ostām pārkraut vairāk. Krievu salā strādājošie stividori prognozē, ka jūnijā kravu apstrādes kapacitāte turpinās pieaugt. Vienlaikus pozitīvi jāvērtē fakts, ka pārējo nozīmīgāko kravu kopapjoms piecos mēnešos ir pieaudzis," skaidro Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.

Caur ostu sūtīto konteinerkravu apjoms turpina pieaugt. Pārskata periodā pārkrauti jau 2 miljoni tonnu konteinerkravu, kas ir par 1,6% vairāk nekā pērn. Pozitīva dinamika reģistrēta mežrūpniecības kravām. To apjoms piecos mēnešos audzis par vairāk nekā piekto daļu jeb 21,4%. Par 4,2% audzis labības un citu lauksaimniecības produktu kopapjoms. Būtisks palielinājums pārskata periodā reģistrēts būvniecības materiālu apjomiem (+70,4%).