Meklēt

Starptautiskie eksperti Rīgā spriež par ilgtspējīgu ostas pilsētu attīstību

Šajā nedēļas nogalē Rīgā notiek vērienīga starptautiskās pasaules ostas pilsētu tīkla AIVP organizācijas sanāksme, kuras ietvaros eksperti diskutēs par ostu un pilsētu mijiedarbību un to ietekmējošajiem procesiem, kā arī apspriedīs jaunās AIVP “Programmas 2030” ieviešanu praksē, ar to saistītos problēmjautājumus un izaicinājumus. Sanāksmes Rīgā līdzorganizators ir Rīgas brīvostas pārvalde, savukārt Rīgu šajā sanāksmē pārstāv Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš, Rīgas brīvostas valdes loceklis Mihails Kameņeckis, Rīgas pilsētas arhitekts Gvido Princis, Latvijas Universitātes rektora vietniece juridiskajos jautājumos Baiba Broka, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce. Pasākuma programma: http://www.aivp.org/riga/en/program-2/.

Sanāksmes ietvaros tiks diskutēts un meklētas atbildes uz jautājumiem, kas ir aktuāli un tiek pastāvīgi risināti ostas pilsētās visā pasaulē, tostarp Rīgā – kā veicināt dialogu starp ostu un pilsētu, kā panākt, lai ostas darbība un attīstība sadzīvotu ar tīru vidi un pilsētnieku dzīves komfortu, kā saglabāt īpašo ostas pilsētu kultūru un identitāti – šie jautājumi, kas ir tik pazīstami un aktuāli Rīgai, tiek pastāvīgi risināti ostas pilsētās visā pasaulē.

Pasaules ostu pilsētu tīkls AIVP ir starptautiska organizācija, kas 30 gadu garumā pulcē daudzus ostas un pilsētas mijiedarbības un attīstības procesos iesaistītus publiskā un privātā sektora pārstāvjus. Tās sastāvā ir ostu pārvaldes, valsts un pašvaldību institūcijas, jūras un upju transporta organizāciju pārstāvji, ostu pakalpojumu sniedzēji, pilsētas plānošanas speciālisti un ainavu arhitekti, universitātes, pētniecības institūti un novatori. Organizācijas mērķis ir uzlabot attiecības starp ostu un pilsētu, veicinot savstarpēju sadarbību, izpratni un izglītošanas darbu.

AIVP biedri 2018. gada jūnijā Kvebekā (Kanādā), Pasaules pilsētu un ostu konferences ietvaros, pieņēma “Programmu 2030” (Agenda 2030), kurā ietvertas 10 saistības, kas izpildāmas līdz 2030. gadam. 2019. gada laikā tā tiks iesniegta Apvienoto Nāciju Organizācijā (ANO) kā ostas pilsētu ieguldījums virzībā uz 2015. gadā ANO pieņemtās rezolūcijas “Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam” 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Plašāka informācija par “Programmu 2030” pieejama interneta vietnē http://www.aivp.org/riga/en/aivp-agenda-2030/.