Rīgas brīvostas pārvalde ogļu putekļu monitoringam Krievu salā uzstāda novērošanas kameru

  • Drukāt

Lai nodrošinātu ogļu kraušanas procesa nepārtrauktu monitoringu un operatīvi identificētu iespējamās novirzes ogļu kraušanas laikā, Rīgas brīvostas pārvalde iepretim Krievu salas terminālim ir izvietojusi novērošanas kameru. Kameras fiksēto attēlu tiešsaistes režīmā ikviens interesents var  aplūkot: http://rop.lv/lv/media-lv/webkamera.html

Tas darīts, reaģējot uz iedzīvotāju sūdzībām par novērotu ogļu pastiprinātu putēšanu kraušanas operāciju laikā Krievu salā. Veicot apsekošanu, Rīgas brīvostas pārvalde ir noskaidrojusi, ka atsevišķos gadījumos ogļu pastiprināta putēšana ir notikusi. Tas skaidrojams ar to, ka aktīvas ogļu pārkraušanas operācijas Krievu salā tika uzsāktas šī gada februārī, ostas komersantiem paralēli turpinot jauno iekārtu un kraušanas tehnoloģisko procesu ieviešanu un salāgošanu. Tas ir laikietilpīgs process, kurā iekārtu darbības pārtraukumi var ietekmēt kopējo kraušanas tehnoloģisko procesu, īslaicīgi radot paaugstinātu putekļu daudzumu.

Jāatgādina, ka, rūpējoties par terminālim piegulošo teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti un saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja Ietekmes uz vidi novērtējuma nosacījumiem, papildus 23 metrus augstajam vēja žogam, kas tika izbūvēts Krievu salas teritorijā ar mērķi slāpēt valdošo vēju ietekmi uz ogļu putekļu izplatīšanos apkārtējā vidē, Rīgas brīvostas pārvalde ir uzstādījusi divas jaunas gaisa monitoringa stacijas. Viena no stacijām ir izvietota jaunizbūvētā Krievu salas termināļa ziemeļrietumu daļā, otra – tiešā Rīgas iedzīvotāju tuvumā, terminālim piegulošajā Bolderājas apkaimē – Lielupes ielas rajonā. Izvērtējot situāciju, nepieciešamības gadījumā Rīgas brīvostas pārvalde lems par papildu gaisa monitoringa staciju izvietošanu.

Monitoringa staciju tehniskās ierīces – putekļu analizatori – spēj atdalīt putekļu frakciju PM10 no citām putekļu daļiņām un mēra šīs frakcijas koncentrāciju gaisā. Stacijas atbilst visām Eiropas Komisijas prasībām un standartiem un darbojas tiešsaistes režīmā, nodrošinot nepārtrauktu mērījumu datu pārraidi. Monitoringa stacijās iegūtie dati ir pieejami Valsts vides dienestam, Rīgas brīvostas pārvaldes dienestiem, ostas komersantiem, savukārt mēneša griezumā tie apskatāmi Rīgas brīvostas pārvaldes mājaslapā.

Rīgas pilsētas brīvostas pārvalde aicina iedzīvotājus gadījumos, kad tiek novērotas kādas iespējamas novirzes, informēt par to Ostas policijas Operatīvās vadības nodaļu pa tālruni 67090777, kas attiecīgi veiks visas nepieciešamās darbības situācijas identificēšanai, nekavējoši par to ziņojot Valsts vides dienestam.

Lai atbrīvotu Rīgas pilsētas centru no ogļu kravām un pārvietotu ogļu pārkraušanu uz jauniem, ar mūsdienīgām tehnoloģijām aprīkotiem termināļiem Krievu salā, Rīgas brīvostas pārvalde 2012. gadā uzsāka projektu “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra”. 2015. gada 31. decembrī noslēdzās Krievu salas termināļa pamatinfrastruktūras izbūve, kuras ietvaros tika izveidotas 4 dziļūdens piestātnes (kuģu iegrime 15,5 m) ar kopējo garumu 1180 m un nepieciešamā pievedceļu un inženiertehniskā infrastruktūra.

Paralēli 2017. gada septembrī Rīgas brīvostās pārvaldes uzsāktajiem papildu infrastruktūras būvdarbiem, stividori veic administratīvo un tehnoloģisko ēku izbūvi, kā arī uzstāda specializētās ogļu izkraušanas, smalcināšanas, transportēšanas un kuģos iekraušanas iekārtas.