25.02.2019.

Ar izstrādātu darbības plānu un ieteikumiem Baltijas jūras reģiona kruīza ostām ir noslēdzies projekts „Zaļā kruīza osta – kruīza ostu ilgtspējīga attīstība” (Green Cruise Port – Sustainable Development of Cruise Port Locations). Projektu finansēja Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonds, un tā mērķis bija apvienot Baltijas jūras kruīza ostas, lai kopīgiem spēkiem risinātu aktuālos jautājumus, kā arī veicinātu visu projektā iesaistīto ostu ilgtspējīgu un kvalitatīvu attīstību. Iesaistoties projektā, Rīgas brīvostas pārvalde ieguva iespēju pētīt kruīza attīstībai būtiskus aspektus Rīgas ostā, kā arī apmainīties ar informāciju un apgūt pieredzi no citām Baltijas jūras kruīza ostām.

Projekta “Green Cruise Port” ietvaros Baltijas jūras ostās tika analizēta situācija un meklēti risinājumi trijos galvenajos virzienos: 1) kruīza infrastruktūras attīstība atbilstoši ilgtspējas kritērijiem, 2) videi draudzīgu sauszemes pasažieru transporta savienojumu izveidošana ar ostu, 3) kruīza pasažieru ekskursiju atstātā ekoloģiskā un ekonomiskā ietekme uz ostu pilsētām. Apkopojot Baltijas jūras kruīza ostu pieredzi un zināšanas, tika izstrādāts Zaļo kruīza ostu darbības plāns 2030, kas kalpos kā ceļvedis arī Rīgas ostai, lai audzējot kruīza kuģu un pasažieru skaitu Rīgā, vienlaikus mazinātu kruīza tūrisma negatīvos efektus. 

Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš: “Kruīza industrija pasaulē un arī Baltijas jūras reģionā attīstās gana strauji. Arī mēs Rīgas ostā priecājamies par kruīza kuģu ienācienu un kruīza pasažieru skaita pieaugumu. Jaunajā Rīgas brīvostas attīstības programmā esam nosprauduši mērķi izveidot Rīgu par nozīmīgu kruīzu ostu Baltijas jūras reģionā. 

Vienlaikus mēs apzināmies, ka kruīza kuģi atstāj būtisku ietekmi uz apkārtējo vidi, pilsētas infrastruktūru un iedzīvotājiem. Viens no galvenajiem izaicinājumiem kruīza ostām ir tas, ka kuģi kļūst arvien lielāki, vienā reizē atvedot aizvien lielāku pasažieru skaitu. No ostas tas prasa ne tikai atbilstošas infrastruktūras izveidošanu kuģu un pasažieru uzņemšanai, bet arī tādu risinājumu ieviešanu, kas mazinātu kruīza kuģu un tūristu atstāto ietekmi uz vidi un pilsētu. Mūsu mērķis ir padarīt Rīgas ostu ne tikai par plaši apmeklētu un nozīmīgu, bet arī patiesi ilgtspējīgu un zaļu kruīzu galamērķi.”

Projekta ietvaros Rīgas ostā tika veikts pētījums par kruīza terminālu ilgtspējīgas attīstības iespējām Rīgas ostā. Pētījumā secināts, ka Rīgas ostā ir galvenie nepieciešamie priekšnosacījumi ilgtspējīgas kruīza terminālu infrastruktūras attīstībai. Esošajam Rīgas pasažieru terminālim (piestātnei) ir labs novietojums, taču ierobežojošais faktors ir piestātnes garums un teritorija sauszemes operāciju veikšanai. Pagaidām kā piemērotākās vietas ilgtspējīga un augstākajiem vides standartiem atbilstoša kruīza termināla izveidei tiek novērtētas Eksportosta un Andrejsala.