Skolēni iepazīstas ar Rīgas ostu

  • Drukāt

Šogad ikgadējā karjeras izglītības pasākuma „Ēnu diena" ietvaros Rīgas brīvostā viesojās trīsdesmit astoņas ēnas. Skolēni no Valmieras, Alūksnes, Jēkabpils, Jelgavas, Bauskas, Jūrmalas un Rīgas dienas garumā sīkāk varēja iepazīties un izprast ostas darba specifiku, ēnojot Rīgas brīvostas pārvaldes vadību, ostas Kapteiņdienesta un Rīgas brīvostas flotes darbiniekus.

Skolēniem bija iespēja iepazīt ostas pārvaldnieka darbu, savukārt Rīgas brīvostas Kapteiņdienestā ēnotāji devās izbraukumos ar loču kuģiem un velkoni, iepazinās ar Kuģu satiksmes vadības centra darbu un Ostas kapteiņa ikdienu.

Priecājamies, ka varējām dot ieskatu ostas un jūrniecības profesijās tiem skolēniem, kuri savu nākotni redz saistībā ar kuģošanu, jūru un ostu.