27.11.2018.

Rīgas ostā  šogad vērojams būtisks kokmateriālu kravu pieaugums, kļūstot par apjomu ziņā otro lielāko kravu grupu. Kopumā šogad desmit mēnešos ostā pārkrauts 4,4 miljoni tonnu dažāda veida kokmateriālu kravu, kas ir par trešdaļu vairāk nekā pērn.

“Kokmateriālu kravu pieaugumu veido tirgus pieaugums. Uzņēmumi, kuri strādā ar dažādiem koksnes produktiem, tai skaitā ar zāģmateriāliem, papīrmalku, šķeldu, šobrīd strādā ar lielu intensitāti. Gads nozarei kopumā bijis ļoti labs. To tiešā veidā jūt arī ostas un termināļi, kuri strādā ar koksnes produktiem”, stāsta  “WT Terminal”, viena no lielākajiem Rīgas ostas kokmateriālu termināļiem, valdes loceklis Andis Bunkšis.

Ostā apkalpoto kokmateriālu kravu apjomu lielākoties veido Latvijas eksports, daļai kravu nākot no Baltkrievijas. Kokmateriālu kravu galvenie galamērķi atrodas Eiropā, kur kravu apjoma pieaugums galvenokārt saistāms ar pieprasījuma pieaugumu Skandināvijas valstīs. 2017. gadā kuģi ar kokmateriāliem devās uz 20 dažādu pasaules valstu ostām, bet lielākā daļa nonāca Lielbritānijā, Zviedrijā, Dānijā.  

“Pēdējā laikā pieaugusi konteineru kustības intensitāte. Konteineros krautie kokmateriāli galvenokārt tiek transportēti uz Āziju un Āfriku”, stāsta A.Bunkšis. Neskatoties uz to, ka kokmateriālu iekraušana konteineros ir tehnoloģiski sarežģītāks process, nekā kraušana kuģī, tomēr kravu konteinerizācijai ir arvien pieaugoša tendence kravu pārvadājumos visā pasaulē. Konteineru plūsma no Āzijas uz Eiropu ir lielāka nekā pretējā virzienā.  Tukšu konteineru pārvadāšana nav izdevīga ne vienai no loģistikas ķēdē iesaistītajām pusēm, tādēļ jūras konteineros mūsdienās tiek pārvadātas ne tikai plaša patēriņa preces, bet arī visdažādākās gabalkravas – metāli, kokmateriāli, automašīnas un pat preces, kas tradicionāli vienmēr tikušas pārvadātas kā beramkravas – graudi, metālu rūdas u.c.

Kopumā kokmateriālu produktu apstrādē šogad bijuši iesaistīti 13 dažādi Rīgas brīvostas termināļi, papildus kraušanai un uzglabāšanai piedāvājot arī impregnēšanas, fumigācijas, kaltēšanas, konteinerizēšanas u.c. pakalpojumus.