14.11.2018.

Krievu salas multifunkcionālajā terminālī noslēgumam tuvojas tehniskās infrastruktūras izbūves process. Rūpējoties par terminālim piegulošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti un saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja Ietekmes uz vidi novērtējuma nosacījumiem, Rīgas brīvosta ir uzstādījusi divas jaunas gaisa kvalitātes monitoringa stacijas.

Monitoringa stacijas uzstādītas vēl papildus 23 metrus augstajam vēja žogam, kas pašlaik tiek izbūvēts Krievu salas teritorijā ar mērķi slāpēt valdošo vēju ietekmi uz ogļu putekļu nonākšanu apkārtējā vidē tā apliecinot termināļa atbilstību visaugstākajam vides standartu prasībām.

Viena no stacijām ir izvietota jaunizbūvētā multifunkcionālā Krievu salas termināļa ziemeļrietumu daļā, savukārt otra – tiešā Rīgas iedzīvotāju tuvumā, terminālim piegulošajā Bolderājas apkaimē – Lielupes ielas rajonā.

Monitoringa staciju tehniskās ierīces – putekļu analizatori –spēj atdalīt putekļu frakciju PM10 no citām putekļu daļiņām un nodrošina mērījumus par šīs frakcijas koncentrācijas gaisā. Stacijas atbilst visām Eiropas Komisijas prasībām un standartiem un darbojas tiešsaistes režīmā, nodrošinot nepārtrauktu mērījumu datu pārraidi.