Ostu un kuģniecības eksperti: nozares nākotne ir digitāla

  • Drukāt

Aizvadītajā nedēļā Rīgā, Rīgas brīvostas pārvaldes organizētajā konferencē 2nd Baltic Ports and Shipping 2018, pulcējās pasaules līmeņa eksperti un nozares profesionāļi, lai diskutētu par šī brīža aktuālākajiem jautājumiem un nākotnes izaicinājumiem ostu darbībā, kuģniecībā un efektīvu piegādes ķēžu nodrošināšanā. Nozares lielākie izaicinājumi ne tikai reģionā, bet arī globālā mērogā, ir ģeopolitisko norišu ietekme uz starptautisko tirdzniecību, digitālo tehnoloģiju straujā attīstība un mūsdienu ostu transformācija no vienkāršas kravu pārkraušanas vietas par kompleksu ekosistēmu ar daudziem un dažādiem dalībniekiem. 

Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš uzsver: “Mūsdienas ostu attīstība notiek ļoti strauji. Ja vēl tikai dažus gadu desmitus atpakaļ ostas bija samērā noslēgtas teritorijas, kurās notika kravu pārkraušana, tad šobrīd ar ostu saprotam pilsētas un valsts ekonomikā cieši integrētu kompleksu ekosistēmu, kas apvieno daudzas iesaistītās puses un darbības jomas. Galvenais šī brīža mūsdienu ostas, tai skaitā Rīgas ostas, izaicinājums  ir - kā savā darbībā pārorientēties no vienkāršas kravu pārkraušanas uz “gudro” loģistiku”.

Konferencē un paralēli noritošās izstādes stendos bija iespēja uzzināt, kādas stratēģijas izmanto Baltijas reģiona ostu pārvaldes un kādus risinājumus piedāvā kuģniecības pakalpojumu sniedzēji, lai nezaudētu konkurences cīņā un padarītu ostas un loģistiku arvien “gudrāku”.

Digitalizācija – jēdziens, kas ir kļuvis par aktuālāko terminu ostu biznesā. Tallinas ostas komercdirektors Margus Vihmans par digitalizāciju pauž sekojošo: “Tuvāko trīs vai četru gadu laikā Igaunijā arī ostu sektors būs kļuvis pilnībā brīvs no papīriem. Visas operācijas būs iespējams veikt tiešsaistē. Mēs redzam, ka nākotnē šos risinājumus varēs izmantot arī starpvalstu loģistikā. Piemēram, ja krava no Baltkrievijas caur Latviju jānogādā Igaunijā, visa dokumentu aprite ar iesaistītajiem dzelzceļiem, ostām, muitas un robežsardzes iestādēm varētu notikt elektroniski un tiešsaistē. Tas būs ātrāk, tas būs lētāk, un tas būs efektīvāk.”

Arī vadošās starptautiskās transporta apdrošināšanas kompānijas TT Clubveiktā pētījuma “Drošā jaunā pasaule. Konteineru transports 2043. gadā” galvenais secinājums ir – nākotne būs digitāla. Pētījums tapis aptaujājot vairāk nekā 30 nozares līderus un ekspertus, kas ir 100% pārliecināti, ka no četriem iespējamiem nākotnes scenārijiem – digitālā atjaunošanās, digitālā sagrāve, trešais globalizācijas vilnis un starptautiskās tirdzniecības iznīkšana, realizēsies kāds no diviem digitālajiem scenārijiem. 

To, ka konservatīvajā kuģniecības un transporta pārvadājumu nozarē jau ir izstrādāti un darbojas digitālie tiešsaistes risinājumi, konferencē 2nd Baltic Ports and Shipping 2018demonstrēja uzņēmumu ShipNEXTun Varamar Grouppārstāvji. Kravu pārvadājumu nozarē jau šobrīd iespējams izmantot interneta veikaliem vai Ubertaksometra pakalpojumiem līdzīgus tiešsaistes risinājumus.