Rīgas brīvostas pārvaldē pārsertificēta integrētās pārvaldības sistēma

  • Drukāt

Rīgas brīvostas pārvaldē veikts integrētās pārvaldības sistēmu pārsertifikācijas audits  atbilstoši ISO 9001: 2015 un ISO 14001:2015 standartiem. SIA “Bureau Veritas Latvia” auditori ir pozitīvi novērtējuši Rīgas brīvostas pārvaldes darbību, nekonstatējot neatbilstības integrētās pārvaldības sistēmā.

Audita ietvaros  tika veiktas intervijas ar Rīgas brīvostas pārvaldes darbiniekiem, tostarp ar pārvaldnieku, pārvaldnieku vietniekiem, un tika vērtēta dokumentu un procesu atbilstība noteiktajām standartu prasībām. Neatkarīgie auditori novērtēja Rīgas brīvostas pārvaldes darbinieku izpratni par riskiem, veicot savus darba pienākumus, un aktīvo iesaistīšanos kvalitātes vadības un vides pārvaldības sistēmas uzlabošanā. 

Kvalitātes vadības sistēma Rīgas brīvostas pārvaldē tiek uzturēta un nepārtraukti pilnveidota kopš 1999. gada.  Tas nozīmē darbinieku un vadošo speciālistu atbildības un kompetences paaugstināšanu, regulāru vadības sistēmas auditēšanu un iespējas nodrošināt nepārtrauktu attīstību, uzlabojot savu pārvaldības, lēmumu pieņemšanas, procesu vadības sistēmu un iekšējo darba vidi.

Savukārt sertifikācija atbilstoši ISO 14001 standartam, kas Rīgas brīvostas pārvaldē tiek veikta kopš 2005. gada, apliecina Rīgas brīvostas pārvaldes atbalstu vides aizsardzībai un tās darbības atbilstību vides normatīvo aktu prasībām, kā arī t nepārtrauktus uzlabojumus vides pārvaldības jomā.