Eksperti klātienē iepazīstas ar Latvijas drošībai svarīgo Rīgas ostas infrastruktūru

  • Drukāt

Aizvadītajā nedēļā no 30. maija līdz 1.jūnijam Rīgas brīvostas pārvaldes iekšējās drošības dienesta darbinieki un Ostas policijas amatpersonas piedalījās Latvijas Ārlietu ministrijas un ASV kopīgi rīkotā starptautiskā Masu iznīcināšanas ieroču neizplatīšanas drošības iniciatīvas (Proliferation Security Initiative – PSI) reģionālā seminārā. Semināra mērķis bija diskutēt par aktuālajiem globālajiem draudiem un veicināt reģionālo sadarbību masu iznīcināšanas ieroču, to piegādes sistēmu un ar to saistīto izejmateriālu nelegālās aprites ierobežošanā un kontrolē.

Semināra ietvaros notika praktisks vingrinājums – reālas situācijas izspēle saistībā ar masu iznīcināšanas ieroču izejmateriālu nelegālo apriti tranzītā caur Latvijas ostām. Tāpat arī, lai klātienē iepazītos gan ar Ostas policijas, gan ar ostas Iekšējā drošības dienesta funkcijām -veicamajām darbībām kravu kontroles jomā, īpaši attiecībā uz tranzīta kravām, un darbu saistībā ar bīstamo kravu apriti, dalībnieki apmeklēja Rīgas ostas akvatoriju.

“Pilnībā garantēt tik liela un kompleksa objekta kā Rīgas osta drošību iespējams, tikai koordinēti sadarbojoties visām par dažādiem drošības aspektiem atbildīgajām institūcijām,“ apmeklējuma laikā uzsvēra Ostas policijas priekšnieka vietnieks Artis Zīders. Ostas policijas sadarbības organizāciju loks ir ārkārtīgi plašs - Drošības policija, Valsts robežsardze, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienests, VID Muitas pārvalde, Latvijas Jūras administrācija, Pārtikas un veterinārais dienests, Valsts vides dienests u.c. A. Zīders turpināja: ”Mūsdienu apstākļos ļoti svarīga ir drošības tehnoloģiju pilnveidošana un pastāvīga jaunu zināšanu un prasmju apguve darbiniekiem. Regulāra prakse ir apmācību organizēšana ostas teritorijā simulējot dažāda veida apdraudējumus, kuru novēršanā piedalās dažādi operatīvie dienesti un drošības institūcijas.”

Seminārā piedalījās iekšlietu, aizsardzības un ārlietu jomu eksperti no Latvijas, ASV, Igaunijas, Lietuvas, Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Polijas, Gruzijas un Ukrainas.

Rīgas brīvosta ir ne tikai nozīmīga Latvijas ekonomikas sastāvdaļa, bet arī būtiska valsts kritiskās infrastruktūras sastāvdaļa. Caur ostu tiek transportētas NATO un dažāda veida militāras kravas. Pēdējos divos gados Rīgas ostā ar militāro tehniku apkalpoti 14 kuģi, turklāt to vidū arī ENDURANCE, kas pēc izmēriem ir lielākais ostā apkalpotais kravas kuģis. Ņemot vērā, ka Rīgas ostas teritorija plešas vairāk nekā 6300 ha platībā un tās teritorijā notiek apjomīga saimnieciskā darbība, Rīgas brīvostas pārvalde pievērš īpašu uzmanību drošības jautājumiem Rīgas ostā.

Ostas policija kā Rīgas brīvostas pārvaldes struktūrvienība tika izveidota 2011. gadā. Tās galvenās funkcijas ir rūpēties par drošību ostas teritorijā, kontrolēt ostas noteikumu ievērošanu, uzraudzīt personu, transportlīdzekļu un kravu kustību, kā arī nodrošināt koordinētu drošības pasākumu īstenošanu ostā.