Meklēt

Rīgas brīvostas pārvalde kopā ar iedzīvotājiem talkos Mangaļsalā

Jau desmito gadu Lielajā talkā piedalīsies arī Rīgas brīvostas pārvalde. Šo sestdien, 28. aprīlī, RBP vairāk nekā 100 darbinieku sastāvā talkos Mangaļsalā, kur plānots nojaukt ainavu degradējošus graustus, no sadzīves atkritumiem atbrīvot Austrumu mola krasta zonu un ostai pieguļošās apkaimes teritorijas, kā arī kopīgi ar Mangaļsalas iedzīvotājiem sakopt vēsturiskos Mangaļsalas fortus.

Talkot kopā ar iedzīvotājiem ostai tuvumā esošajās apkaimēs, piedaloties to sakārtošanā un labiekārtošanā, jau kļuvusi par ikgadēju RBP tradīciju. Arī šopavasar, vēl pirms Lielās talkas, sadarbībā ar Sarkandaugavas iedzīvotājiem no nokaltušajiem kokiem un skatu aizsedzošiem krūmiem attīrīta pludmales teritorija pie Kundziņsalas tilta, tā līdzdarbojoties iedzīvotāju iecerē padarīt upes krastu atklātāku un cilvēkiem pieejamāku.

Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš ir pārliecināts, ka Lielā Talka gadu gaitā ieviesusi pārmaiņas arī cilvēku domāšanā. “10 gadi kopš esam kopā ar Lielo talku mainījuši arī mūs pašus – nestāvēt malā kā novērotājiem, bet aktīvi iesaistīties. Neapstāties pie sasniegtā, bet domāt un meklēt, ko varam izdarīt vēl labāk. Gan individuāli, gan arī kā organizācija – visiem kopā. Turklāt mums talkošana vienmēr nākusi ar papildu pievienoto vērtību – jauniem draugiem un domubiedriem. Vai tie būtu vides organizāciju biedri, dzīvnieku draugi vai ostai pieguļošo apkaimju iedzīvotāji, ar kuriem kopā izmeklēti un stādīti koki, pētīti ostas zaļajās teritorijās mītošie putni un tiem izgatavoti putnu būri, sakārtotas ostai tuvumā esošas teritorijas, no atkritumiem tīrītas dažādas ūdenstilpnes utt. Līdz ar to var teikt, ka talka ir arī par kopā būšanu un ieklausīšanos vienam no otrā, sadarbošanos”, saka Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.

Talkas sākums pl.10.00, Mangaļsalā, Mangaļsalas ielā 21.