28.03.2018.

Rīgas osta jau 817 gadus ir bijusi viens no galvenajiem Rīgas ekonomiskajiem virzītājspēkiem. Arī šodien Rīgas brīvosta ir viens no lielākajiem darba devējiem valstī.

Šobrīd ostā tiek nodarbināti vairāk nekā 5000 cilvēku, kas ostas teritorijā darbojas 88 uzņēmumos - kopumā 34 stividorkompānijās jeb ostas terminālos, kravu uzglabāšanas uzņēmumos, ražošanas kompānijās, kā arī dažādos kuģu būves un remontu uzņēmumos. Bez tiem Rīgas ostā darbojas vēl ap 120 uzņēmumu, kas ik dienu sniedz kuģu aģentēšanas, apgādes, kontroles, kravu transportēšanas un apstrādes, velkoņu pakalpojumu sniegšanas, atkritumu apsaimniekošanas un hidrotehnisko darbu veikšanas pakalpojumus.

“Cilvēki ir Rīgas ostas gadsimtiem kaldinātā panākumu un attīstības stāsta pamatos”, pārliecināts Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš. Tādēļ Rīgas brīvostas pārvalde ik gadu sumina labākos un pašaizliedzīgākos ostas uzņēmumu darbiniekus, kas godprātīgi un ilglaicīgi strādājuši Rīgas ostā.

“Ostu veido cilvēki. Kaut arī osta visiem parasti asociējas ar kuģiem, celtņiem, piestātnēm vai moliem, veiksmīgas tās darbības pamatā ir ostā strādājošo cilvēku godprātīgs un atbildīgs ikdienas darbs. Ikgadējā ostas uzņēmumu darbinieku godināšana Rīgas brīvostas pārvaldei dod iespēju pateikt paldies labākajiem, kā arī vienot ostas uzņēmumus, veicināt to savstarpējo komunikāciju un sadarbību, kas arī ir svarīga Rīgas brīvostas pārvaldes funkcija”, tā A.Zeltiņš.

Šogad Rīgas brīvostas augstāko apbalvojumu – sudraba krūšu nozīmi, saņēma 6 ostas uzņēmumu darbinieki, kas visi Rīgas ostā pavadījuši darba mūžu vairāk nekā 20 gadu garumā. Ar atzinības rakstiem par ilggadēju darbu un personisko ieguldījumu Rīgas brīvostas darbības nodrošināšanā un izaugsmē tika apbalvoti 35 darbinieki no dažādiem ostas uzņēmumiem.

Fotogalerija ir pieejama šeit: http://rop.lv/lv/galerija/43/