Uzsākts darbs pie jaunā Rīgas ostas attīstības plāna izstrādes

  • Drukāt

Rīgas brīvostas pārvalde ir uzsākusi darbu pie nākamās desmitgades ostas attīstības plāna izstrādes. “Tas būs visaptverošs un iezīmēs tendences, kā Rīgas osta tuvākajos desmit gados attīstīsies, sākot no infrastruktūras objektu, jaunu loģistikas ceļu attīstīšanas, līdz pat ilgtspējīgas vides politikai” uzsver Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.

Jaunā Rīgas brīvostas attīstības plāna izstrādē plānots piesaistīt ne tikai pašmāju ekspertus, bet arī starptautiski atzītus jomas speciālistus. “Roterdamas ostai ir ievērojama pieredze, strādājot ar dažādu ostu attīstības projektiem visā pasaulē. Darbā pie jaunā Rīgā ostas attīstības plāna plānots piesaistīt arī viņu kompetenci un zināšanas”, atklāj A.Zeltiņš.

Roterdama ir viena no lielākajām Eiropas ostām, kuras kopējais kravu apgrozījums gadā pārsniedz 460 miljonus tonnu. “Ja raugāmies no kravu konjuktūras viedokļa, Rīgas un Roterdamas ostām ir līdzīgas iezīmes, līdzīgi ir arī abu ostu pārvaldības modeļi”, atzīmē Rīgas brīvostas pārvaldnieks.

Roterdama iekļauta arī lielāko pasaules konteineru ostu sarakstā. Ik gadus Roterdamas ostā pārkrauj virs 12 miljonu konteineru vienību (TEU). Pēdējo gadu laikā stabila augšupeja konteinerizēto kravu apjomos vērojama arī Rīgas ostā.

Ansis Zeltiņš: “Augošais pārkrauto konteineru apjoms un izdevīgā atrašanās vieta Baltijas centrā ir jāizmanto, lai Rīgas ostu attīstītu kā lielāko konteinerizēto kravu tranzīta centru Baltijas reģionā, un te Roterdamas pieredze lieti noderēs. Jauno Rīgas brīvostas attīstības plānu izstrādāsim ar mērķi atgūt līderpozīcijas Baltijas ostu vidū un perspektīvā kļūt par konteinerkravu apstrādes centru vai tā saucamo “hub” ostu Baltijas jūrā.”

Darbs pie jaunā Rīgas ostas attīstības plāna jāpabeidz līdz šī gada beigām.