Meklēt

Skolēnus aicina radošos darbos atklāt savu redzējumu uz Rīgas ostu

Lai iepazīstinātu jauniešus ar Rīgas ostas darbu, ostas nozīmi pilsētā, kā arī sniegtu ieskatu par profesionālajām karjeras iespējām Rīgas ostā, Rīgas brīvostas pārvalde (RBP) izsludina radošo darbu konkursu skolēniem “Osta pilsētai”. Skolēni tiek aicināti konkursā piedalīties individuāli, sagatavojot radošu darbu par tēmu, kas atainotu ostu kā daļu no pilsētas ainavas (piemēram, kuģi/bākas/kravu transportēšanas tehnika pilsētā u.c.) vai ostu kā daļu no cilvēka ikdienas (piemēram, kāda ostas darbinieka portrets, nesena kruīza atainojums u.c.).

Konkursā “Osta pilsētai” drīkst piedalīties ikviens Latvijas skolēns, kurš mācās valsts vidējās izglītības iestādes 5. – 9. klasē vai 10. – 12. klasē, kā arī ikviens vidējās speciālās izglītības iestādes un arodizglītības iestādes audzēknis. Atkarībā no pārstāvētās klases, skolēniem ir dažādi konkursa noteikumi:

5. – 9. klases audzēkņi aicināti iesniegt brīvā tehnikā veidotu zīmējumu vai paša uzņemtu fotogrāfiju par kādu no minētajām tēmām kopā ar 1800 zīmes garu radošu eseju, kas paskaidro darba vēstījumu;

10. – 12. klases skolēni tiek aicināti sagatavot 2 – 5 minūtes garu īsfilmu vai kustīgu foto kolāžu par kādu no augstāk uzskaitītajām tēmām. Kā tehniku var izmantot viedtālruni vai, ja ir pieejama, profesionālu video tehniku.

“Latvijas lielākā osta, Rīgas osta, jau 817 gadus ir neatņemama galvaspilsētas un tās ainavas sastāvdaļa, kas aizņem desmito daļu Rīgas teritorijas. Tā ir dinamiska, daudzveidīga un tik dažāda, tā iesākas pie jūras vārtiem, rūpējoties par ikviena kuģa drošu ienākšanu Daugavā upes grīvā vai došanos atpakaļ jūrā. Tās ir ostas bākas un moli, tie ir loču kuteri, velkoņi, ledlauži, tie ir Rīgas ostas uzņēmumi un termināļi, kas ikdienu mērķtiecīgi strādā, pārkraujot ostā saņemtās kravas, kas tālāk pa jūras vai sauszemes ceļiem tiek sūtītas uz visu plašo pasauli, tie ir cilvēki, kas strādā ostā.  Ar konkursa starpniecību mēs aicinām jauniešus piedāvāt savu redzējumu par Rīgas ostu, iemūžinot to fotogrāfijās, video vai zīmējumos, vienlaikus vairāk iepazīstot arī ostas dzīvi un darba ritmu“ saka RBP sabiedrisko attiecību vadītāja Liene Ozola.

Ikvienu darbu izvērtēs konkursa organizatori, pievēršot uzmanību oriģinalitātei, darba kvalitātei un atbilstībai prasībām. Labākie darbi tiks virzīti otrajai kārtai, proti, tiks izvietoti interaktīvai balsošanai sociālajos tīklos ”Facebook” un “Instagram” (atsevišķi pamatskolēnu un vidusskolēnu darbi), lai cīnītos par galvenajām balvām – planšeti Apple Ipad pamatskolēnam un klēpjdatoru Apple Macbook Air 13 vidusskolēnam. Katras kategorijas darbs, kas būs guvis lielāko soc. tīklu lietotāju atbalstu, iegūs pirmo vietu un minēto balvu, savukārt katras kategorijas otrās un trešās vietas ieguvēji saņems veicināšanas balvas no RBP.

Ikvienu iesūtīto darbu, kurš organizatoru vērtējumā saņems vismaz 4 punktus, varēs apskatīt publiskā izstādē (tās norises laiki un vieta tiks precizēti).

Konkursa darbi jāiesniedz līdz 27. novembrim. Balsošana norisināsies no 4. līdz 11. decembrim, kad tiks paziņoti konkursa uzvarētāji.

Papildus informācija:
Konkursa mājaslapā http://ostapilsetai.lv/
Konkursa Facebook lapā https://www.facebook.com/OstaPilsetai
Rīgas brīvostas mājaslapā http://www.rop.lv
Rīgas brīvostas Facebook lapā https://www.facebook.com/rigasbrivosta