Meklēt

Saņemta informācija par smaku Vecmīlgrāvī

Šorīt Ostas policijas Operatīvās vadības nodaļā saņemta informācija par gaisā jūtamu smaku Vecmīlgāvī.

Valsts Vides dienests (VVD) sadarbībā ar Ostas policiju ir apsekojis teritoriju, veicot gaisa kvalitātes mērījumus un skaidrojot smakas cēloņus.

Apsekojot tuvumā strādājošos uzņēmumus, konstatēts, ka BLB Baltija termināls” veic naftas produktu pārkraušanas darbus. Saskaņā ar VVD pārbaužu rezultātiem, darbi notiek atbilstoši tehnoloģiskajam procesam.

Uzņēmumam uzdots darbu laikā regulāri kontrolēt smaku intensitāti un nepieļaut to izplatīšanos ārpus uzņēmuma teritorijas. Atbildīgie dienesti turpina sekot līdzi pārkraušanas darbu procesam.

Gaisa monitoringa mērierīču rezultāti ostas teritorijā neuzrāda paaugstinātu gaistošo organisko savienojumu koncentrāciju gaisā.