SIA “Rīgas brīvostas flote” apstiprināti jauni valdes locekļi

  • Drukāt

Rīgas brīvostas pārvalde kā SIA “Rīgas brīvostas flote” (turpmāk – Sabiedrība) vienīgais dalībnieks apstiprinājusi jaunus valdes locekļus - Sabiedrības valdes locekļa attīstības jautājumos amatā apstiprināts Rolands Klincis un Sabiedrības valdes locekļa finanšu pārvaldības jautājumos amatā apstiprināta Irina Feļdmane.

Abi valdes locekļi izvēlēti konkursa kārtībā. Gan Klincis, gan Feļdmane amatos apstiprināti uz turpmākajiem 5 gadiem, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta trešajā daļā noteikto.

Klincim ir plaša pieredze vadošos amatos – vadījis lielus projektus, darbojies banku un ražošanas nozarēs, bijis valdes un padomes locekļa amatos - AS Kapitalbank direktoru Padomes priekšsēdētājs, AS Rīgas Kuģubūvētava Valdes loceklis, Finanšu direktors, AS Tosmares Kuģubūvētavā Padomes priekšsēdētāja padomnieks u.c. Klincis LU ir ieguvis augstāko izglītību Ekonomiskās informātikas un automatizēto vadības sistēmu specialitātē un inženierekonomista kvalifikācijā.

Feļdmanei ir vairāk kā 20 gadu pieredze vadošos amatos valsts un privātajos uzņēmumos finanšu plānošanā, tarifu aprēķināšanā, resursu pārvaldībā un administrēšanā. Feļdmane iepriekš strādājusi Starptautiskās lidostas Rīga valdē, Rīgas pašvaldības uzņēmuma “Rīgas Satiksme” valdē, kā arī vadošos finanšu amatos vairākos starptautiskos uzņēmumos. Feļdmanei ir MBA un profesionālais maģistra grāds uzņēmumu un organizāciju vadībā.

Jaunajā sastāvā Sabiedrības valde darbu uzsāks 2017.gada 19.oktobrī, kad pašreizējiem valdes locekļiem T.Bērziņam un R.Klincim pievienosies I.Feļdmane.