RBP mājas lapā publicēs informāciju par vides situāciju ostā

  • Drukāt

Vakar, 26.septembrī, lai pārrunātu vides jautājumus ostā, Rīgas Brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš tikās  ar  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Kasparu Gerhardu. Tikšanās laikā amatpersonas vienojās, ka nepieciešams stiprināt komunikāciju ar iedzīvotājiem, kā arī operatīvāk un ciešāk  sadarboties ar vidi kontrolējošām institūcijām.

“Ir ļoti svarīgi, lai iedzīvotāji operatīvi saņem ne tikai informāciju par notiekošo, bet arī konsultatīvu atbalstu – kā rīkoties, ja vidē jūtama smaka! Tāpat rosinu pievērst lielāku uzmanību komunikācijai ar iedzīvotājiem par to, kādas darbības ostā notiek. Cilvēku bažas ir pamatotas, jo publiskajā telpā nenonāk informācija, kas tiek pārkrauts Rīgas ostā un, vai pār šiem procesiem ir pietiekama kontrole,” uzsvēra K.Gerhards.

Tikšanās laikā ministrs arī norādīja, ka Rīgas domei, rūpējoties par iedzīvotāju labklājību, ir iespēja piemērot stingrākas prasības darbībām Rīgas ostas teritorijā.

Lai nodrošinātu iedzīvotājus ar aktuālāko informāciju gadījumos, ja tiek fiksētas sūdzības par gaisa kvalitāti, Rīgas Brīvostas pārvalde turpmāk savā interneta mājas lapā www.rop.lv publicēs operatīvo informāciju par vides situāciju ostas teritorijā. Tāpat plānots organizēt sanāksmes ar ostai pieguļošo apkaimju iedzīvotājiem, lai iepazīstinātu ar vides aizsardzības kontroles un monitoringa mehānismiem un pārrunātu, kā rīkoties un kur vērsties gadījumos, ja rodas aizdomas par gaisa piesārņojumu.

Jau ziņots, lai sekmētu efektīvāku procesu uzraudzību un kontroli, atbildīgie dienesti apliecinājuši gatavību turpmāk ciešāk sadarbosties, operatīvās informācijas apmaiņā iesaistot arī ostas uzņēmumus. Ne vienmēr, veicot pārkraušanas operācijas, smakas ar uzņēmumiem pieejamajām mērierīcēm ir konstatējamas pašā terminālī, līdz ar to, jo ātrāk uzņēmums saņem informāciju par sūdzībām, jo savlaicīgāk iespējams atrast un novērst to cēloni.

“Ikviena ostā strādājošā uzņēmuma pienākums ir savā darbībā ievērot visas noteiktās vides kvalitātes prasības un noteikumus. Turpmāk vēl stingrāk monitorēsim ikviena termināla darbu, un pārkāpumu gadījumā vainīgie tiks saukti pie atbildības”, informē Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, B kategorijas atļaujas ostas uzņēmumiem izsniedz Valsts vides dienests, kurš kontrolē arī atļaujas nosacījumu ievērošanu.

Regulāru gaisa piesārņojuma monitoringu diennakts režīmā visā ostas teritorijā veic arī Ostas policija. Ja rodas aizdomas par vides piesārņojuma gadījumiem, iedzīvotāji aicināti vērsties Ostas policijā, zvanot pa diennakts tālruni 67090777.