Meklēt

Rīgas ostu apmeklē 16+1 Loģistikas sekretariāta delegācija

12. septembrī Rīgas brīvostu apmeklēja Ķīnas un Centrālās un Austrumeiropas valstu sadarbības formāta 16+1 (turpmāk tekstā: 16+1) Loģistikas sekretariāta atbildīgo kontaktpersonu delegācija. Dalībvalstu pārstāvji tika iepazīstināti ar Rīgas brīvostas darbību, infrastruktūras iespējām, piedāvātajiem pakalpojumiem un attīstības plāniem. Delegācija apmeklēja Rīgas brīvostas pārvaldes Kuģu satiksmes vadības centru, iepazinās ar tā darbību un mūsdienīgajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem kuģu satiksmes vadībai un ostas drošībai. 

16+1 Loģistikas sekretariāta atbildīgo kontaktpersonu vizīte Rīgas ostā tika organizēta sadarbībā ar šī formāta loģistikas jomas koordinējošo institūciju - Latvijas Satiksmes ministriju. Delegācija iepazīšanās vizītē vēl apmeklēja arī Ventspils un Liepājas ostas. 

Organizējot 16+1 Loģistikas sekretariāta delegācijas vizītes Latvijas ostās, tiek pilnīgāk izmantotas 16+1 formāta piedāvātās iespējas, kā arī realizēts viens no Loģistikas sekretariāta izveides pamatmērķiem - Latvijas transporta un loģistikas nozares iespēju popularizēšana visās 16+1 dalībvalstīs, attīstot jaunus sadarbības projektus dalībvalstu starpā.