Meklēt

Noteiktas SIA “Rīgas brīvostas flote” darbības prioritātes

Turpinot ieviest labas pārvaldības principus Rīgas brīvostā, šodienas, 6. septembra, sēdē Rīgas brīvostas valde ir pieņēmusi Rīgas brīvostas pārvaldes meitas sabiedrības “Rīgas brīvostas flote” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2017.-2022. gadam. Stratēģijas mērķis ir nodrošināt efektīvu SIA “Rīgas brīvostas flote” resursu izmantošanu, definēt uzņēmuma pozīcijas tirgū, sasniedzamos mērķus un darbības kvalitātes rādītājus. Stratēģija paredz nākamo piecu gadu laikā arī palielināt uzņēmuma tirgus daļu, apgrozījumu un peļņu.

Rīgas brīvostas pārvaldes meitas sabiedrībai SIA “Rīgas brīvostas flote” esam izvirzījuši mērķi kļūt par vienu no vadošajiem ostas tehnisko un saimniecisko pakalpojumu sniedzējiem. Tas panākams, nodrošinot optimālu resursu izmantošanu, kā arī ostas pakalpojumu bāzi, kura tiek veidota, balstoties uz mūsdienīgāko Eiropas ostu paraugiem. Stiprinot Rīgas brīvostas flotes darbību, tiks paaugstināta Rīgas ostas kopējā konkurētspēja, padarot to vēl pievilcīgāku klientiem un investoriem. Labas uzņēmuma pārvaldības prakses ieviešana un stratēģijas veiksmīga īstenošana nodrošinās SIA “Rīgas brīvostas flote” stabilu attīstību nākamo piecu gadu laikā,” akcentē Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.

Pašlaik SIA “Rīgas brīvostas flote” sniedz loču transfēra un velkoņu nomas pakalpojumu, nodrošina kuģu navigāciju ledus apstākļos, veic ostas infrastruktūras apsaimniekošanu, ostas akvatorijas un kuģošanas kanālu dziļuma uzmērīšanu, hidrogrāfisko datu apstrādi un navigācijas līdzekļu sistēmas darbības nodrošināšanu. Uzņēmums nodarbina 130 darbiniekus, apgrozījums aizvadītajā gadā sasniedza 3 786 337 eiro, nodokļos nomaksāti 1 361 680 eiro.