ASV vēstniece Nensija Petita iepazīšanās vizītē apmeklē Rīgas ostu

  • Drukāt

Šodien 21. jūnijā Rīgas ostā iepazīšanās vizīte ieradās ASV vēstniece Nensija Petita un vēstniecības darbinieki. Rīgas brīvostas pārvaldē (RBP) vēstniece tikās ar Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieku Mārtiņu Ziemani un RBP struktūrvienību vadītājiem. Viesi tika iepazīstināti ar Rīgas ostas darbības rādītājiem, attīstības stratēģiju un jaunajiem projektiem. Vēstniece interesējās par Rīgas ostas attīstības plāniem  un uzsvēra Rīgas pilsētas un ostas lielo potenciālu kruīza tūrisma jomā. Vēstniece arī apliecināja ASV vēstniecības gatavību sadarboties aktīvai šī segmenta attīstīšanai.

ASV vēstniece tika iepazīstināta ar Rīgas brīvostu, dodoties uz Kuģu satiksmes vadības centru (KSVC) un izbraucot pa ostas akvatoriju. Brauciena laikā viesi varēja novērtēt ostas attīstību – jaunos termināļus un izbūvēto infrastruktūru Krievu salas teritorijā. Vēstniece tika informēta arī par Krievu salas projekta gaitu.

Apmeklējot KSVC vēstniece tikās ar Ostas kapteini Artūru Brokovski Vaivodu un iepazinās ar Kapteiņdienesta darbu. Ostas policijas priekšnieka vietnieks Artis Zīders informēja par ostas drošības jautājumiem un iepazīstināja vēstnieci ar Ostas policijas darbu.