Meklēt

Starptautiskā ostu informācijas sistēmu asociācijas sanāksme

Šodien, 16. jūnijā, Rīgas brīvostas pārvaldē norisinājās  Starptautiskās ostu informācijas sistēmu asociācijas (International Port Community Systems Association, IPCSA) sanāksme. Tajā tika apspriesti ES dalībvalstīm svarīgi jautājumi par datu standartizāciju un informācijas apmaiņu starp ostām. Dalībnieki apsprieda jautājumus par vienota ES Savienības  muitas kodeksa izstrādi ērtākai un ātrākai datu apmaiņai, kā arī diskutēja par ES direktivas par valstu “viena loga” sistēmas izstrādi un ieviešanu. Šī direktīva paredz nodrošināt vienreizēju paziņošanu par kuģu ienākšanu/iziešanu no ostas un sniedzamās informācijas vienādošanu visās ES valstīs.