Meklēt

Konferences "TransBaltica 2017" dalībnieki iepazīstas ar Rīgas ostu

Šodien, 2017. gada 26. maijā Rīgas brīvostu izbraukuma sesijas ietvaros apmeklēja starptautiskās konferences "TransBaltica 2017" dalībnieki. Ikgadējā konference, ko organizē RMS Forum, Latvijas Tranzīta Biznesa asociācija sadarbībā ar LR Satiksmes ministriju, Latvijas Dzelzceļu, Liepājas SEZ, Ventspils Brīvostas pārvaldi un Rīgas brīvostas pārvaldi, šogad norisinājās jau 20. reizi. Šī gada konferences īpašais notikums bija seminārs "Tirdzniecība Ķīna-Eiropa caur Baltijas valstīm: perspektīvas tranzīta izaugsmei, piepildījums, konteinerizācija". Semināru vadīja Aleksejs Bezborodovs, neatkarīgās pētniecības aģentūras "InfraNews" (Krievija) vadošais partneris. Semināra gaitā tika diskutēts par Krievijas kā tranzītvalsts iespējām Ķīnas konteinerkravu transportēšanai uz Eiropu pa dzelzceļu un Baltijas valstu ostu lomu šajos maršrutos. Rīgas osta tika minēta kā viens no perspektīvākajiem savienojumiem konteinerkravu tranzītam, ņemot vērā infrastruktūru, Latvijas tranzīta politiku un jau izveidoto labi funkcionējošo sadarbību konteinerkravu tranzīta jomā pa dzelzceļu.