Meklēt

Studenti konkursa darbā aicina ieviest ūdenstransportu no Rīgas ostas kruīza piestātnēm uz pilsētas centru

Rīgas Brīvostas pārvalde (RBP) par veiksmīgu un perspektīvu atzinusi Latvijas Jūrniecības akadēmijas studentu ideju ieviest ūdenstransportu no Rīgas ostas attālinātajām kruīza piestātnēm uz pilsētas centru. Šī ideja ieguva godalgoto pirmo vietu RBP rīkotajā inovāciju konkursā studentiem „Osta pilsētai”.

Idejas autores Anastasija Knorringa un Veronika Kočergina skaidroja, ka prāmju un kruīzu tūrisma strauja attīstība Rīgā ir ierobežota, jo Rīgas Pasažieru ostā ir tikai divas piestātnes, kur var pietauvoties šie kuģi. “Ostas kruīza sezonā šogad ir pieteikti 87 kruīza kuģu ienācieni, taču ne vienmēr ir iespēja tos pietauvot Pasažieru ostas piestātnēs, turklāt atsevišķu kuģu tehniskie parametri neļauj tos pietauvot minētajās piestātnēs. Tādējādi šie kuģi tiek apkalpoti citās – piestātnēs brīvostas iekšienē, un tas pasažieriem rada ierobežotas iespējas izmantot, piemēram, sabiedriskā transporta pakalpojumus aizkļūšanai uz pilsētas centru,” skaidroja studentes. Kā risinājums piedāvāts nodrošināt lejupejošu kuģu ar 150 pasažieru ietilpību kustību pa Daugavu no attālinātām kruīza piestātnēm, piemēram, Krievu salas. Šo pasažieru transportēšanas veidu studentes piedāvāja kā alternatīvu ceļošanai ar taksometru, sabiedrisko transportu vai privāto pārvadātāju. “Šī metode nodrošina transporta kustību bez aizkavēšanās, sastrēgumiem, kā arī ļauj izbaudīt ne tik industriālu Rīgas pilsētas ainavu,” ar priekšlikumu dalījās studentes.

“Jauno tehnoloģiju ieviešana atbilstoši 21. gadsimta prasībām ir svarīgs priekšnoteikums Rīgas ostas konkurētspējas veicināšanā. Paldies studentiem par viņu idejām, kā arī spēju “uztaustīt” un piedāvāt atrisināt aktuālākās ostas problēmas,” sacīja konkursa žūrijas priekšsēdētājs, Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks Mārtiņš Ziemanis.

Otrajā vietā ierindojās Rīgas biznesa skolas studentu komanda Kārlis Jonāss un Mārtiņš Šmits, kuri piedāvāja izstrādāt mobilo lietotni, kas reģistrētu mazā ūdens transporta izejošos braucienus, kā arī aicināja nodrošināt bezvadu interneta infrastruktūru brīvostas teritorijas jahtu piestātnēs. Žūrijai jaunieši prezentēja piedāvātās aplikācijas demo versiju. Viņi  pauda uzskatu, ka esošais ienākošo un izejošo mazizmēra kuģošanas līdzekļu braucienu informēšanas veids neatbilst 21. gadsimta nodrošinātajām mobilajām un interneta tehnoloģijām, kā arī nereprezentē Rīgu kā interneta galvaspilsētu no ostas puses. Bet trešo vietu ieguva Latvijas Universitātes studentes Liene Bērziņa un Stella Jubalte, kuras piedāvāja izveidot Rīgas brīvostas talismanu roņa izskatā.

Konkursa pamatmērķis bija veicināt moderno tehnoloģiju laikmetam atbilstošu risinājumu izmantošanu Rīgas brīvostas (RBO) saimnieciskajā darbībā. Jaunieši tika aicināti meklēt un rast jaunas idejas ostas konkurētspējas palielināšanai, vadoties pēc pieciem tematiskajiem virzieniem: tehnoloģijas, konkurētspēja, loģistika, vide un mārketings. Piedāvātā inovācija varēja būt unikāla, proti, bez jau gataviem analogiem produktiem tirgū, vai arī jau citviet pasaules ostās izmantots un veiksmīgs risinājums.

Konkurss notika divās kārtās. Pirmajā kārtā skolēni iesniedza kodolīgus piedāvāto ideju aprakstus, uzsverot risinājuma funkcionalitāti, mērķauditoriju un problēmu, ko tas atrisinātu. Savukārt finālā risinājās komandu sacensība: radošāko ideju autori klātienē prezentēja un aizstāvēja savas idejas kompetentas žūrijas priekšā. Tās sastāvā bija Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks Mārtiņš Ziemanis, Latvijas Universitātes Biznesa, ekonomikas un vadības fakultātes profesors Andris Deniņš, laikraksta "Diena" ekonomikas žurnālists Guntars Gūte, Latvijas Jūras akadēmijas rektora v.i. Andrejs Zvaigzne un informācijas tehnoloģiju eksperts, kursors.lv redaktors Kristaps Skutelis.

Sīkāku informāciju par Rīgas brīvostas darbību un iepriekšējo konkursu norisi iespējams iegūt, apmeklējot konkursa Facebook lapu, kā arī Rīgas brīvostas mājas lapu un Rīgas brīvostas sociālo tīklu lapu.