Meklēt

Koges ostas valdes locekļi iepazīstas ar Rīgas ostu

Šodien, 10. maijā, Rīgas Brīvostas pārvaldē tika uzņemta Koges ostas (Dānija) delegācija.  Koges pilsētas mērs Flemings Kristensens (Flemming Christensen), Koges ostas pārvaldnieks Tomass Elms Kampmans (Thomas Elm Kampmann), Koges Ostas kapteine Susanne Tilkvista (Susanne Thilqvist) un ostas valdes locekļi tika iepazīstināti ar Rīgas ostu un Rīgas brīvostas pārvaldi.  Viesus uzņēma Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris Radzevičs un Rīgas Brīvostas ostas pārvaldes vadība. Koges ostas pārstāvji apmeklēja Rīgas ostas Kuģu satiksmes vadības centru un tikās ar Ostas kapteini Artūru Brokovski-Vaivodu.

Tikšanās gaitā Koges ostas pārstāvji izrādīja lielu interesi par pasažieru pārvadājumu jomas attīstību Rīgas ostā. Tā kā jau iepriekš Koges ostas vadība bija izteikusi vēlmi apzināt pasažieru pārvadājumu iespējas starp Rīgas un Koges ostām, tad sarunā piedalījās arī SIA “Rīgas pasažieru termināls” valdes priekšsēdētājs Valērijs Barjers. Tikšanās laikā ostu pārstāvji pārrunāja jautājumus, kas saistīti ar ostas un pilsētas mijiedarbību. Tāpat kā lielākajā daļā Eiropas ostu arī Rīgas un Koges ostām ir aktuāla ostas un tās apkaimju iedzīvotāju sadarbība. Ostu pārstāvji apmainījās ar pieredzi sociālo un vides projektu realizācijā, kas vērsti uz ostu apkaimju iedzīvotāju labklājības nodrošināšanu un ostas industriālās darbības seku mazināšanu. Koges ostas pārstāvji interesējās arī par Eiropas Savienības projektu īstenošanu Rīgas ostā un valsts atbalstu ES līdzekļu piesaistē. Rīgas brīvostas pārvalde savukārt ir ieinteresēta sadarbībā ar Skandināvijas ostām konteineru un ro-ro pārvadājumu jomā, ņemot vērā pašreiz aktīvo darbu pie kravu koridora izveides no Ķīnas caur Rīgas ostu. 

Tikšanās noslēgumā  Koges pilsētas mērs Flemings Kristensens saņēma no Jura Radzēviča simbolisku kuģa stūres ratu kā labas un stabilas vadības un perspektīvas sadarbības simbolu.