Meklēt

Baltijas jūras austrumu reģiona transporta un telpiskie plānotāji iepazīstas ar Rīgas brīvostu

4.-5. aprīlim Rīga pulcēja NSB CoRe (Ziemeļjūras–Baltijas jūras transporta koridors kā reģionu savienotājs) projekta partnerus – reģionu un pilsētu plānotājus telpiskajā un transporta jomā, kā arī loģistikas ekspertus. 4. aprīlī sanāksmes dalībnieki apmeklēja Rīgas brīvostu un iepazinās ar tās darbību. Apmeklētājiem tika izrādīts Kuģu satiksmes vadības centrs, tās modernā navigācijas un sakaru iekārta, kā arī sniegtas atbildes uz daudzajiem jautājumiem par kuģošanas drošību, ostas tehnisko darbību un noslodzi. Ņemot vērā Rīgas Brīvostas nozīmību Baltijas jūras reģiona kravas un pasažieru transporta tīklā arī NSB CoRe projekta kontekstā, bija vērojama aktīva interese no apmeklētāju puses arī par ostas attīstību, nākotnes plāniem, kā arī turpmāku integrēšanos reģiona un globālajā transporta infrastruktūrā.