Meklēt

Aicina jauniešus radīt inovācijas ostas modernizēšanai

Rīgas brīvostas pārvalde izsludina inovāciju konkursu studentiem “Osta pilsētai”, kura pamatmērķis ir veicināt moderno tehnoloģiju laikmetam atbilstošu risinājumu izmantošanu Rīgas brīvostas (RBO) saimnieciskajā darbībā, tostarp jaunu sadarbības partneru piesaistei no Āzijas valstīm.

Konkursā “Osta pilsētai” drīkst piedalīties ikviens Latvijas augstskolās studējošais, kā arī ikviens valstspiederīgais, kurš studē ārzemju augstskolās. Jaunieši tiek aicināti meklēt un rast jaunas idejas ostas konkurētspējas palielināšanai, vadoties pēc pieciem tematiskajiem virzieniem: tehnoloģijas, konkurētspēja, loģistika, vide un mārketings. Inovācija var būt unikāla, proti, bez jau gataviem analogiem produktiem tirgū, vai arī piedāvātā ideja var būt jau citviet pasaules ostās izmantots un veiksmīgs risinājums.

Radošās sacensības ietvaros komandai divu cilvēku sastāvā jāpiedāvā kāda inovācija atbilstoši minētajiem tematiskajiem virzieniem (pilns tēmu uzskaitījums – www.ostapilsetai.lv). Otrajā atlases kārtā jeb konkursa finālā studentiem savas idejas būs jāprezentē klātienē, izveidojot kodolīgu un atraktīvu video prezentāciju par savu inovāciju.

Pērn atzinību guva Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studenti, kuri izstrādāja ostas darbībā reāli izmantojamu produktu – elektroniskās loču kvīts sistēmas prototipu.

Ostas darbībai ir nozīme tautsaimniecības izaugsmē, jo īpaši, ja tiek izmantotas modernā laikmeta sniegtās iespējas. Lai modernizētu ostu, vēlamies aicināt jaunos prātus palūkoties uz to no malas un piedāvāt savus risinājumus. Iepriekšējo konkursu rezultāti apliecinājuši, ka mums ir radoši un talantīgi jaunieši, kas ir spējīgi radīt ne vien inovatīvas idejas, bet pat jau funkcionējošus piedāvāto risinājumu prototipus. Ticam, ka ar šo konkursu varam sniegt ieguldījumu ne tikai ostas turpmākā darbībā, bet arī jauniešu profesionālajā izaugsmē,“ saka Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks Mārtiņš Ziemanis.

Konkursa “Osta pilsētai” mērķis ir radīt inovatīvus un radošus risinājumus, kas integrējami ostas saimnieciskajā darbībā, kā arī stimulēt jauniešu interesi un izpratni par modernas ostas darbību un tās pienesumu pilsētas attīstībā un arī sniegtās iespējas individuālās karjeras veidošanā.

Studentu komandas konkursam var pieteikties līdz šā gada 28. aprīlim konkursa mājas lapā http://ostapilsetai.lv/, darbi jāiesniedz līdz 12. maijam, savukārt konkursa fināls notiks 18. maijā. Godalgoto darbu autori saņems jaunākos Samsung viedtālruņus, Kindle e-grāmatu lasītājus, kā arī pārsteiguma balvas no Rīgas brīvostas.

Rīgas brīvosta ir lielākā osta Latvijā, tās kravu apgrozījums 2016. gadā sasniedza 37 milj. tonnu. Rīgas brīvosta ir daudzfunkcionāla osta ar drošu infrastruktūru, kurā pakalpojumus sniedz 194 ostā strādājošie privātie komersanti, tai skaitā 35 stividoruzņēmumi (kravu termināļi).

Rīgas brīvostas pārvalde (RBP) veic ostas pārvaldīšanu, atbild par ostas infrastruktūras uzturēšanu, ostas drošību, kā arī par ostas zemes un infrastruktūras iznomāšanu privātuzņēmumiem. RBP nenodarbojas ar komercdarbību ostā, tās ieņēmumus veido ostu maksas no apkalpotajiem kuģiem, kā arī zemes un piestātņu nomas maksas. RBP darbojas pēc bezpeļņas organizācijas principiem – rīcībā esošos finanšu līdzekļus izmanto tikai ostas apsaimniekošanai un attīstīšanai.