Meklēt

Valsts kontrole: Rīgas brīvostas pārvalde ieviesusi visus Valsts kontroles likumības revīzijas “Rīgas brīvostas pārvaldes darbības atbilstība normatīvo aktu prasībām” ieteikumus

Rīgas brīvostas pārvalde š.g. 28.martā ir saņēmusi Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta vēstuli, kurā teikts, ka Valsts kontrole ir izvērtējusi Rīgas brīvostas pārvaldes sniegtos skaidrojumus un informāciju un norāda, ka Rīgas brīvostas pārvalde ir nodrošinājusi visus Valsts kontroles likumības revīzijas “Rīgas brīvostas pārvaldes darbības atbilstība normatīvo aktu prasībām”  ieteikumus, līdz ar ko Valsts kontroles likumības revīzija Rīgas brīvostas pārvaldē uzskatāma par noslēgtu.

 “Kaut arī publiskā retorika un diskusijas Rīgas brīvostas pārvaldei ar Valsts kontroli līdz šim ir bijuša asas, man ir patiess prieks par šo atzinumu, kas vēlreiz pierāda, ka Rīgas brīvostas pārvalde strādā atbilstoši visām Latvijas Republikas likumu prasībām un pēc labas pārvaldības principiem. Es ceru, ka sadarbība ar Valsts kontroli arī turpmāk, izprotot kopīgo mērķi, būs konstruktīva un vērsta uz ostas attīstību”, uzsver Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Andris Ameriks.