Jauno tehnoloģiju ieviešana ceļ Rīgas ostas uzņēmumu konkurētspēju konteineru segmentā

  • Drukāt

Saskaņā ar 2016.gada kravu apgrozījuma rezultātiem, pagājušais gads Rīgas ostai bijis īpaši veiksmīgs konteinerpārvadājumu jomā. Pērn caur ostu nosūtīti 385,9 tūkst. TEU vienības konteineru, kas ir par 8,6% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Lai gan 2015.gadā ekonomisko sankciju ietekmē visā reģionā tika piedzīvota strauja konteinerkravu apgrozījuma samazināšanās, pērn, neskatoties uz sankciju turpināšanos, konteinerkravu apgrozījums Rīgas ostā ir spējis pieaugt un gandrīz atgriezies 2014. gada līmenī.

Būtiskākais ieguldījums konteinerkravu apgrozījuma pieaugumā ir lielākajam, mūsdienīgākajam un vienīgajam specializētajam konteineru terminālim Rīgas ostā - SIA “Baltic Container Terminal” (BCT), kurā apgrozījums 2016. gadā pieauga par 12,8% un tika apstrādātas 68% no visām ostas konteinerkravām.

Apgrozījuma ziņā BCT ir lielākais konteineru terminālis Baltijas valstīs. Galvenā uzņēmuma panākumu atslēga ir patstāvīga termināļa modernizācija un jaunāko tehnoloģiju ieviešana, īpaši IT jomā, lai pielāgotos tirgus attīstībai un augošajām klientu prasībām. Pateicoties jaunākajām tehnoloģijām un IT risinājumiem, darbs terminālī tiek optimizēts, lai saīsinātu kuģu apstrādes laiku, jo katra kuģa stāvēšanas stunda pie piestātnes rada papildus izmaksas uzņēmuma klientiem. Ieviešot jaunās vadības sistēmas, aug uzņēmuma konkurētspēja, termināļa darbs kļūst operatīvāks, efektīvāks un klientiem caurskatāmāks. Pieslēdzoties termināļa sistēmām, klientam ir iespēja izsekot savu konteineru kustībai. Tas savukārt veicina klientu uzticību un pārliecību par termināļa darbu.

Informācijas tehnoloģiju jomā BCT ir viennozīmīgs līderis Baltijas valstīs. Pagājušajā gadā ir uzsākusi darbu jauna un ļoti mūsdienīga termināla vadības sistēma (terminal operating system — TOS) NAVIS N4 versija 3.1. Sistēma nodrošina visa konteineru apstrādes cikla reāllaika pārvaldību. Tā sastāv no konteineru laukuma plānošanas, kuģu plānošanas un aprīkojuma kontroles moduļiem, kas kopā nodrošina efektīvu kuģa apkalpošanu un visa apstrādes procesa plānošanu, sākot no konteineru izkraušanas līdz iekraušanai. Baltic Container Terminal TOS jaunā versija ir pirmā šāda veida sistēma Eirāzijas kontinentā.

Jaunā TOS sistēma ir savienota ar citām termināļa vadības sistēmām un moduļiem, kuras uzņēmumā BCT darbojas jau vairākus gadus. Šo sistēmu pamatā ir modernu IT risinājumu integrēšana konteineru apstrādes procesā, un tās ļauj terminālī automatizēt lielu daļu no konteineru apstrādes procesiem. Kuģu, vārtu un dzelzceļa operāciju procesi tiek automatizēti, izmantojot optiskās rakstzīmju atpazīšanas tehnoloģijas, kā arī attēlu tveršanas un apstrādes algoritmus. Rezultātā visi apstrādājamie konteineri tiek nofotografēti, jau savlaicīgi fiksējot iespējamos bojājumus. Tādējādi tiek optimizēts konteineru pieņemšanas un nodošanas process, samazinās cilvēku pieļautu kļūdu skaits, uzlabojas pakalpojumu kvalitāte un tiek nodrošināta operāciju efektivitātes uzlabošana.

Viens no konteineru pārvadājumu optimizācijas ceļiem ir arvien lielāku kuģu izmatošana konteineru pārvadāšanā. Kravu statistika rāda, ka pagājušajā gadā konteineru kuģu vidējais lielums Rīgas ostā palielinājās par 14,5%. 2016. gadā Baltic Container Terminal tika apkalpots MSC līnijas kuģis Alexa (42307 GT, 3300 TEU kapacitāte), kas ir lielākais apkalpotais konteineru līnijkuģis ostas pastāvēšanas vēsturē. Lai saglabātu konkurētspēju, uzņēmumam jāpielāgojas klientu prasībām un jāspēj terminālī apkalpot arvien lielāki kuģi arvien īsākos termiņos. Tādēļ paralēli jaunu IT risinājumu ieviešanai BCT pastāvīgi tiek veiktas investīcijas termināļa modernizācijā un jaudu palielināšanā. Pēdējo gadu laikā ir uzstādīts jauns mūsdienīgs konteineru celtnis ar lielāku celtspēju, gabarītiem un kravu kraušanas ātrumu, ir izbūvēti jauni dzelzceļa pievedceļi un modernizēti esošie sliežu ceļi, kā arī uzbūvēta jauna noliktava un šogad tiks uzsākta vēl vienas noliktavas celtniecībā. Nākotnes plānos ir arī piestātnes pagarināšana un konteineru laukuma paplašināšana.