Meklēt

Darbu uzsākusi Rīgas brīvostas pārvaldnieka amata pretendentu atlases nominācijas komisija

Darbu uzsākusi Rīgas brīvostas valdes apstiprinātā Rīgas brīvostas pārvaldnieka amata pretendentu atlases komisija. Komisijas sastāvā darbosies VAS “Latvijas Jūras administrācija” valdes priekšsēdētājs Jānis Krastiņš (Satiksmes ministrijas pārstāvis), Finanšu ministrijas Administrācijas vadītāja Ieva Braunfelde (Finanšu ministrijas pārstāve), Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Andris Grafs (Ekonomikas ministrijas pārstāvis), VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” valdes priekšsēdētājs Kristaps Treimanis (Vides Aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis), Rīgas domes Juridiskās pārvaldes direktors Jānis Liepiņš (Rīgas domes pārstāvis), Rīgas domes Īpašuma departamenta Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes priekšniece Ilze Spūle – Statkus (Rīgas domes pārstāve) un zvērināts advokāts Modris Supe (Rīgas brīvostas pārvaldes pārstāvis). Ar padomdevēja tiesībām darbam komisijā apstiprināti Aleksandrs Muhlinkins, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietnieks, Katrīna Zariņa, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes locekle un Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis.

Rīgas brīvostas valde nominācijas komisijai uzdevusi līdz 29.martam izstrādāt konkursa nolikumu un kandidātu pieredzes un kompetences kritērijus.

Kā ziņots, Rīgas brīvostas valde š.g. 22.februāra sēdē pieņēma konceptuālu lēmumu jauno Rīgas brīvostas pārvaldnieku meklēt atklātā konkursā, izveidojot brīvostas pārvaldnieka atlases nominācijas komisiju. Tās sastāvā iekļaujami četru ministriju pārstāvjus (Satiksmes, Ekonomikas, Vides un reģionālās attīstības, Finanšu ministrija), divi pašvaldības pārstāvji un brīvostas pārstāvis, kā arī pieaicināmi valdības sociālos un sadarbības partneri (LDDK, LTRK un LBAS). Komisijas vadība uzticēta Satiksmes ministrijas deleģētajam pārstāvim.

Līdzšinējais Rīgas brīvostas pārvaldnieks Leonīds Loginovs šā gada 25. janvārī iesniedza brīvostas valdes priekšsēdētājam Andrim Amerikam adresētu iesniegumu, kurā lūdza atbrīvot viņu no Rīgas brīvostas pārvaldnieka amata ar šā gada 10. martu pēc paša vēlēšanās.

L.Loginovs Rīgas brīvostu ir vadījis kopš 1998. gada, un viņa vadībā ostā pārkrauto kravu apjoms ir pieaudzis aptuveni 5 reizes, 2014. gadā sasniedzot rekordlielu apjomu – 41 miljonu tonnu. 2016. gadā Rīgas brīvostā pārkrauts 37 miljoni tonnu kravu.

Saskaņā ar Rīgas brīvostas valdes lēmumu, brīvostas pārvaldnieka amata pienākumus uz laiku līdz jaunā pārvaldnieka apstiprināšanai, nodrošinot ostas darbības nepārtrauktību, pildīs ilggadējais Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks Aigars Pečaks.