Meklēt

SIA “Eko osta” plāno ieguldīt ostā sniegto pakalpojumu modernizēšanā un drošības paaugstināšanā

Pagājušā gada nogalē Rīgas brīvostas valde apstiprināja ostas uzņēmuma SIA “Eko osta” biznesa plānu 2016. - 2020. gadam. Saskaņā ar apstiprināto investīciju plānu piecu gadu periodā uzņēmuma attīstībā plānots investēt 3,65 miljonus eiro. Lielākie ieguldījumi paredzēti jauna, mūsdienīga atkritumu savācējkuģa iegādei, piesārņoto ūdeņu pieņemšanas rezervuāru rekonstrukcijai, attīrīšanas iekārtu modernizācijai, elektroenerģijas transformatora izbūvei un mobilās rekuperācijas iekārtas iegādei naftas produktu tvaiku savākšanai un utilizācijai.

Ilgtermiņa sadarbības līgumu ietvaros ar Rīgas brīvostas pārvaldi uzņēmums veic kuģu radīto atkritumu savākšanu un atbild par piesārņojuma seku likvidāciju Rīgas ostā. Pēdējos gados strauji tiek ieviesti arvien stingrāki vides aizsardzības noteikumi gan jūras transportā, gan ostu darbībā, un tiem uzmanību pievērš ne tikai kontrolējošās iestādes, bet arī klienti un ostas apkaimju iedzīvotāji. Lai saglabātu ostas konkurētspēju ne tikai kravu apstrādei un navigācijai ostā, bet arī vides drošībai un kuģu radīto atkritumu savākšanas pakalpojumiem ir jābūt visaugstāko standartu līmenī. Tādēļ ostas uzņēmumu un pakalpojumu sniedzēju ieguldījumu veikšana ar vides drošību saistītās jaunās tehnoloģijās, kā arī mūsdienīgā un efektīvā tehniskajā nodrošinājumā tiek ļoti atbalstīta no RBP puses.

Stāsta SIA “Eko osta” valdes priekšsēdētājs Andrejs Laškovs:  “Uzņēmums Rīgas ostā darbojas no 1999. gada. Mūsu stratēģija ir nepārtraukta ostā sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, kā arī tehnoloģiju un aprīkojuma modernizēšana, lai visi pakalpojumi ostā tiktu sniegti atbilstoši ES regulām un klientu prasībām. Kad “Eko osta” uzsāka savu darbību, mūsu rīcībā bija 2 tūkstoši m³ rezervuāru, kuros pieņemt, attīrīt un novadīt tālāk naftas produktus saturošos ūdeņus. Šobrīd, pēc vēl divu rezervuāru rekonstrukcijas, kas tiks pabeigta tuvākajā laikā, uzņēmums varēs pieņemt piesārņotos ūdeņus rezervuāros ar kopējo tilpumu jau 17,2 tūkstoši m³. Varu apgalvot, ka piesārņoto ūdeņu rezervuāru tilpumi mūsu uzņēmumā ir vieni no lielākajiem starp visām Eiropas ostām. Tas ir svarīgi lielo kuģu un pasažieru prāmju apkalpošanai, kā arī ostas drošībai avārijas gadījumā. Līdz 2020. gadam esam plānojuši uzstādīt arī savu elektroenerģijas transformatoru, lai nodrošinātu uzņēmuma darbības nepārtrauktību avārijas gadījumos, kā arī paaugstinātu vispārējo drošības līmeni ostā.

Arī tehnoloģiskā ziņā mūsu uzņēmums darbojas Eiropas labāko standartu līmenī. Tehnoloģiju un aprīkojuma modernizēšanā ieguldām nepārtraukti un katru gadu. Lai uzlabotu naftas produktu savākšanas tehnoloģisko bāzi, esam pasūtījuši jaunu naftas savācējkuģi ar paaugstinātu drošības līmeni un dubultām sienām, kurš tiks piegādāts ostā šī gada augustā.”

Lai plānotu uzņēmuma darbību atbilstoši strauji mainīgajai situācijai atkritumu rašanās, savākšanas un pārstrādes jomā, kā arī jaunākajām tehnoloģiju attīstības tendencēm un tirgus prasībām, SIA “Eko osta” cieši sadarbojas ar zinātnes un pētniecības iestādēm. Uzņēmums pastāvīgi iegulda līdzekļus tehnoloģiju un tirgus pētījumos, kā arī jaunu tehnoloģiju izstrādē. Līdz 2018. gada beigām tiek plānots veikt pētījumu, lai izvēlētos labāko skruberu atkritumu pārstrādes metodi, kā arī izstrādāt tehnoloģiskās iekārtas jaunā atkritumu veida pārstrādei. Skruberu atkritumu pieņemšana ostās un to pārstrāde ir kļuvusi aktuāla saistībā ar, tā saucamās, sēra direktīvas ieviešanu. Skruberu iekārtu uzstādīšana uz kuģiem ir alternatīva degvielas ar mazu sēra saturu izmantošanai.