Meklēt

Rīgas brīvosta gatava ziemas un ledus navigācijai

Foto: J. Saliņš

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem ziemas navigācija visās Latvijas ostās sākas 15. decembrī un beidzas 15. aprīlī. Savukārt lēmumu par ledus navigācijas uzsākšanu Rīgas ostā un Rīgas jūras līcī, kā arī par ledlaužu izmantošanas nepieciešamību pieņem Rīgas ostas kapteinis, balstoties uz operatīvo situāciju ostā un līcī. Kā informēja Rīgas brīvostas kapteinis Artūrs Brokovskis – Vaivods, pagājušajā nedēļā notika Rīgas ostā strādājošo SIA “Rīgas brīvostas flote” ledlaužu “Varma” un “Foros” gaitas izmēģinājuma pārbaude. Balstoties uz pārbaužu rezultātiem, kā arī informāciju no Rīgas brīvostas dienestiem, Ostas kapteinis ir pārliecināts, ka Rīgas osta ir pilnībā gatava ziemas un ledus navigācijai.

Ziemas navigācija, kas Latvijā sākas 15. decembrī, nozīmē, ka kuģu īpašniekiem ir pienākums šajā laikā sagatavot kuģus drošai kuģošanai pie negatīvām gaisa temperatūrām. Uz kuģa jābūt nodrošinātam aprīkojumam kuģa korpusa atbrīvošanai no apledojuma. Lielākos draudus kuģiem ziemas periodā rada negatīvas gaisa temperatūras, vēja un šļakatu rezultātā izveidojusies ledus kārta uz korpusa, kuras rezultātā rodas izmaiņas kuģa noturībā un kuģis var pat apgāzties. Rīgas ostas kapteinis Artūrs Brokovskis- Vaivods: “Rīgas ostā strādājošie peldlīdzekļi ir gatavi ziemas navigācijai, bet pats svarīgākais, tuvojoties ziemai, mums ir sagatavoties sarežģītajiem ledus navigācijas apstākļiem.”

Ledus laušanu Rīgas ostā un Rīgas jūras līcī līdz Irbes šaurumam vai Kolkas ragam nodrošina SIA “Rīgas brīvostas flote” ledlauži “Varma” un “Foros”. Pagājušajā nedēļā notika abu ledlaužu gaitas izmēģinājuma pārbaude un Rīgas ostas kapteinis tika informēts par ledlaužu pilnu tehnisko gatavību ledus navigācijai. Lai iepazītos ar ledlaužu darbību, tehniskajām iespējām kā arī ledus navigācijas īpatnībām Rīgas ostā un Rīgas jūras līcī, ledlaužu gaitas izmēģinājuma braucienos piedalījās Latvijas Jūras akadēmijas studenti.

Artūrs Brokovskis - Vaivods: “Pašā Rīgas ostas akvatorijā ledlaužu pakalpojumi ir nepieciešami tikai retos gadījumos. Pastāvīgas kuģu satiksmes rezultātā bieza ledus kārta praktiski neizveidojas, turklāt Rīgas ostā strādājošie velkoņi ir piemēroti darbam ledus apstākļos un vienlaikus ar velkoņu tradicionālajiem pakalpojumiem veic arī ledus laušanas funkciju. Ledlaužu pakalpojumus Rīgas brīvostas pārvalde galvenokārt nodrošina Irbes jūras šaurumā un Rīgas jūras līcī, lai palīdzētu kuģiem veikt ceļu līdz Rīgas ostai, balstoties uz Ministru kabineta “Noteikumiem par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos”. Ledus navigācijas apstākļi, sezonas ilgums un ledlaužu noslogotība Rīgas jūras līcī ir ļoti grūti prognozējama un atkarīga ne tikai no zemām gaisa temperatūrām, bet arī no vēja virziena un citiem apstākļiem.”