Patriotu nedēļas laikā Rīgas ostā viesojas skolēni no Latgales

  • Drukāt

Foto: J. Saliņš

Vakar 15. novembrī Rēzeknes novada Kaunatas vidusskolas skolēni iepazinās ar Rīgas ostu, apmeklēja Rīgas brīvostas pārvaldes Kuģu satiksmes vadības centru (KSVC) un apskatīja ledlauzi “Varma”. Rīgas ostas apmeklējums vecāko klašu skolēniem tika organizēts profesiju nedēļas ietvaros ar mērķi iepazīstināt jauniešus ar pieprasītākajām profesionālās karjeras jomām, kuru vidū ir ar jūru un ostas darbību saistītas profesijas.

Skolēni Rīgas ostā tikās ar KSVC vadītāju Juriju Zariņu un ledlauža “Varma” kapteini Andreju Krasovski, kā arī ar KSVC operatoriem, kas ir tieši atbildīgi par kuģu satiksmes organizēšanu Rīgas ostā.  Vislielākā interese no jauniešu puses bija par jūrnieka profesijas apgūšanas iespējām, par grūtībām, ar kurām jāsaskaras, lai iegūtu šo specialitāti, kā arī par praktisko darbu uz kuģiem un ostā.

Kā atzina Kaunatas vidusskolas pedagogi: “Neskatoties uz to, ka jūra atrodas salīdzinoši tālu no mūsu novada, skolas jauniešiem ir liela interese par jūrniecību. Profesijas, kas saistītas ar jūru, kuģošanu un ostām ir pašu pieprasītāko vidū. Vairāki mūsu skolas kādreizējie skolēni - Artūrs Misāns, Rolands Danovskis, Oskars Grišāns un Pēteris Strautiņš ir veiksmīgi absolvējuši   Latvijas Jūras akadēmiju un šobrīd strādā uz tirdzniecības kuģiem.”

Rīgas brīvostas pārvaldes KSVC vadītājs Jurijs Zariņš: “KSVC ir viena no interesantākajām vietām Rīgas ostā, un mūs apmeklē daudz skolēnu, bērnu un jauniešu delegācijas. Var teikt, ka KSVC ir ostas sirds. Šeit var gan vislabāk redzēt un sajust Rīgas ostu darbībā, gan iepazīties ar daudzveidīgajām ostas profesijām. Vienmēr priecājamies par jauniešu interesi un cenšamies nodot viņiem visu informāciju un pieredzi, ko esam uzkrājuši daudzu darba gadu laikā. Šī reize ar Kaunatas vidusskolas skolēniem bija īpaša gan ar to, ka jaunieši bija mērojuši tik tālu ceļu no Latgales, gan arī ar īpašo atmosfēru Patriotu nedēļas laikā. Jūrai, kuģošanai un ostām ir svarīga nozīme Latvijas liktenī un katra Latvijas iedzīvotāja sirdī. Mēs, kas strādājam ostā, ikdienā sajūtam šo īpašo vēstures, tradīciju un patriotisma auru, kas uzliek mums arī daudz lielāku atbildību par savu darbu.  Taču lepnumu par savu ostu, savu pilsētu un savu valsti šeit ostā jūtam katru dienu, ne tikai patriotu nedēļā. To,sagaidot Latvijas valsts svētkus, novēlu visiem Latvijas iedzīvotājiem un it īpaši jaunajai paaudzei.”