Meklēt

Rīgas brīvostas pārvalde pārstāvēta lielākajā hidrogrāfijas nozares forumā HYDRO 2016

Foto: A. Kozlovskis

Pagājušās nedēļas laikā Vācijas hidrogrāfijas centrā Rostokā norisinājās Starptautiskās Hidrogrāfijas organizāciju savienības konference HYDRO 2016, kurā piedalījās Rīgas brīvostas pārvaldes Jūras kanāla dienesta pārstāvji. RBP ir Starptautiskās Hidrogrāfijas organizāciju savienības biedrs un regulāri piedalās HYDRO konferencēs, lai iepazītos ar aktuālāko hidrogrāfijas jomā un nodrošinātu Rīgas ostas hidrogrāfisko mērījumu atbilstību augstākajiem starptautiskajiem standartiem. Starptautiskajā konferencē un hidrogrāfijas aprīkojuma izstādē Rostokā piedalījās vairāk nekā 300 dalībnieki no 35 valstīm, kas pārstāvēja visas hidrogrāfijas pielietojuma jomas – ostas, dažādu valstu jūras administrācijas, hidrogrāfijas tehnikas ražotājus, zemūdens ieguves rūpniecību un pētniecības organizācijas.

Šī gada konferencē tika uzsvērta hidrogrāfijas nozīme, kas palielinās, pateicoties arvien straujākajai globalizācijai un intensīvākām kravu plūsmām pasaules okeānos. Kuģu ceļi un ostas kļūst aizvien noslogotāki, kā rezultātā pieaug drošības riski  un palielinās precīzu hidrogrāfijas datu nozīme kuģošanas drošības uzturēšanai. Tāpat arī tika apspriesta vienotas starptautiskas hidrogrāfijas datu uzkrāšanas un apstrādes sistēmas izveidošana. Pēc hidrogrāfijas organizāciju datiem, pašreiz hidrogrāfiski uzmērīti ir tikai 10% no pasaules ūdeņiem un 50% no piekrastes ūdeņiem. Turklāt dati ir sadrumstaloti pa organizācijām un valstīm. Nepastāv vienota sistēma hidrogrāfijas datu iegūšanā, uzkrāšanā un pieejamībā. Situācijas risinājumam tika rosināts nostiprināt IHO (Starptautiskās hidrogrāfijas organizācijas) lomu, kas jau tagad nosaka starptautiskos standartus nozarē, bet lielajās valstīs, kurās ir izstrādāti savi standarti un metodes, IHO lēmumi bieži netiek ievēroti. No jauno tehnoloģiju viedokļa konferencē tika plaši apspriesta hidrogrāfijas mērījumu veikšana izmantojot satelītus un lidmašīnas. Šīs metodes gan ir pielietojamas tikai uzmērot lielas ūdeņu platības kā arī speciālos apstākļos, un nav gluži piemērotas ostām.

Stāsta RBP Jūras kanāla dienesta Mērījumu nodaļas vadītājs Rūdolfs Pundiņš: “Piedaloties lielākajā pasaules hidrogrāfijas jomas forumā HYDRO 2016, galvenais mērķis ir iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijām un metodēm hidrogrāfijā, lai tās pielietotu ikdienas darbā Rīgas ostā, padarot hidrogrāfu darbu efektīvāku un kuģošanu Rīgas ostā arvien drošāku. Nepārtraukti nepieciešams sekot līdzi aktualitātēm, jo hidrogrāfijā, tāpat kā daudzās citās jomās, tehnoloģijas attīstās ļoti strauji. Par ļoti vērtīgu uzskatu iespēju apmeklēt hidrogrāfijas aprīkojuma izstādi, kas norisinās paralēli konferencei. Tajā iespējams jaunākās tehnoloģijas un metodes iepazīt ne tikai teorētiski, bet arī praktiski, līdz pat to izmēģināšanai uz demo kuģiem. “