Meklēt

Oktobra mēnesī rekordaugsts kravu apgrozījums Rīgas ostā

Foto: S.Kivrins

Kravu apgrozījuma ziņā Rīgas ostā oktobris ir bijis veiksmīgākais šī gada mēnesis, kā arī veiksmīgākais oktobra mēnesis visā ostas pastāvēšanas vēsturē. Mēneša kravu apgrozījums ostā ir sasniedzis 3,54 miljoni tonnu, un salīdzinājumā ar septembri tas pieaudzis par 18%. Savukārt pagājušā gada oktobra mēneša rādītāji ir pārsniegti par 7%.  Lielāko ieguldījumu kravu apgrozījuma pieaugumā ir veidojis rekordaugsts oktobrī pārkrauto ogļu apjoms Rīgas ostā.   Mēnesī pārkrauts 1,5 miljoni tonnu ogļu, kas ir lielākais vienā mēnesī pārkrautais ogļu apjoms Rīgas ostas vēsturē. Ogļu kravu apgrozījums ir būtiski pieaudzis visos Rīgas ostas ogļu termināļos. Tāpat oktobrī reģistrēts šogad lielākais mēnesī pārkrauto konteinerkravu apjoms - 415,5 tūkstoši tonnu, kas arī ir augstākais mēneša rādītājs Rīgas ostas vēsturē. Kopā desmit mēnešos ostā ir pārkrauts 30,4  miljoni tonnu dažāda veida kravu. Pateicoties labajiem oktobra mēneša rādītājiem, kopējais kravu apgrozījuma kritums salīdzinājumā ar pagājuša gada attiecīgo periodu ir samazinājies līdz 8,8%. Detalizēta statistika par kravu apgrozījumu Rīgas brīvostā šeit.

Beramkravu segmentā desmit mēnešu laikā ir pārkrautas 18 miljoni tonnu dažādu kravu.  Kā jau minēts, ļoti veiksmīgs oktobra mēnesis ir bijis ogļu pārkraušanas jomā. Kopā gada desmit mēnešos Rīgas ostā ir pārkrauts 10,6 miljoni tonnu ogļu, kas gan ir par 12,2% mazāk nekā pagājušajā gadā, bet starpība ir būtiski sarukusi. Sākoties oktobra mēnesim ogļu kravu kritums, salīdzinot ar pagājušo gadu, bija 17,1%. Būtiskais ogļu kravu pieaugums Rīgas ostā ir skaidrojams ar lielāku ogļu pieprasījumu Eiropā, sākoties gada aukstajai sezonai, straujo ogļu cenas kāpumu Eiropas tirgos un sekojošo Krievijas ogļu eksporta pieaugumu. Beramkravu segmentā salīdzinājumā ar pagājušā gada desmit mēnešiem pieaudzis arī labības produktu, metālu rūdas, minerālmēslu, kūdras, celtniecības materiālu un dažādu metālu kravu apjoms.

Kopējais ģenerālkravu apgrozījums šī gada desmit mēnešos Rīgas ostā ir pieaudzis par 2,8% salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu. Par pieaugumu ģenerālkravu segmentā galvenokārt gādā augošais konteineru pārkraušanas rādītājs. 2016. gada desmit mēnešu laikā ostā apstrādāts 314,3 tūkstoši TEU vienību ( 3,3 miljoni tonnu) konteinerkravu, kas ir par 6,5% vairāk nekā 2015. gada attiecīgajā laika periodā. Kā jau minēts, oktobrī ir sasniegts mēnesī pārkrauto konteinerkravu rekords Rīgas ostas vēsturē. Konteineru apgrozījuma pieaugums ir ļoti pozitīvi vērtējama tendence gan Rīgas brīvostai, gan Latvijas transporta un loģistikas nozarei kopumā.  Ģenerālkravu segmentā pieaudzis arī ro-ro, labības produktu, metālu, zivju produktu un ķīmisko ģenerālkravu apjoms.

Naftas produktu pārkraušanas apjomi un, līdz ar to, arī kopējais lejamkravu apgrozījums Rīgas ostā saglabājas salīdzinoši zemā līmenī. 2016. gada desmit mēnešos ostā ir pārkrauts 7,1 miljoni tonnu lejamkravu, kas ir par 20,7% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā laika periodā.

2016. gada desmit mēneši Rīgas ostai ir bijuši veiksmīgi pasažieru apkalpošanas jomā. Ostā ir apkalpoti 496 tūkstoši prāmju un kruīzu pasažieru, kas ir par 7,1% vairāk nekā pagājušajā gadā. Oktobrī noslēdzās 2016. gada kruīza sezona, kas uz Rīgu atveda  62 kruīza kuģus un 70 tūkstošus kruīza pasažierus - par 3,4% vairāk nekā iepriekšējā gada sezonā.