Meklēt

Starptautiskajās civilās aizsardzības mācībās Rīgas brīvostas pārvalde apliecina gatavību ārkārtas situācijām

Pagājušajā nedēļā un nedēļas nogalē Rīgas brīvostas pārvalde un Ostas policija piedalījās starptautiskajās civilās aizsardzības mācības “LatMODEX 2016”, kurās imitētu plūdu apdraudējuma risināšanā tika iesaistīti Eiropas Savienības (ES) civilās aizsardzības eksperti un komandas. Mācību scenārijs imitēja situāciju, kurā pēc intensīvām lietusgāzēm pieaug plūdu draudi, tai skaitā ostas teritorijā, un situācijas risināšanai tiek nolemts ES civilās aizsardzības mehānisma ietvaros lūgt starptautisko palīdzību, kas pasaulē ir izplatīta prakse liela mēroga katastrofās. Mācību mērķis bija pārbaudīt valsts un pašvaldību institūciju un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta spējas uzņemt, koordinēt un sadarboties ar starptautisko palīdzību šādu katastrofu gadījumos.

Mācībās piedalījās augstas veiktspējas sūknēšanas komandas jeb moduļi no Slovākijas un Vācijas, komanda no Čehijas Republikas, kas specializējas liela apjoma cilvēku glābšanas un meklēšanas darbos uz ūdens un komanda no Vācijas, kas nodrošina loģistiku un mācību dalībnieku izmitināšanu, kā arī ES civilās aizsardzības ekspertu komanda, kuras uzdevums bija apzināt cietušās valsts vajadzības un to risināšanā iesaistīt ES civilās aizsardzības komandas.

Rīgas brīvostas pārvaldes un ostas policijas darbinieki piedalījās mācībās 28. oktobrī, kad ES koordinācijas un novērtēšanas ekspertu komandas pārstāvjiem tika sniegta prezentācija par ārkārtas situāciju risināšanu Rīgas ostā plūdu gadījumā atbilstoši ārkārtas situāciju plānam. Pēc sanāksmes ekspertiem tika nodrošināta iespēja veikt Rīgas ostas teritorijas izpēti un iespējamo plūdu novērtējumu, dodoties kopā ar Ostas policijas pārstāvjiem izbraukumā pa ostas akvatoriju. Izpētes laikā eksperti tika informēti par  ostas saimniecisko darbību, par Ostas policijas darbībām piesārņojuma gadījumā un vēsturiskajiem piesārņojuma avotiem, kā arī iespējamo plūdu (vējuzplūdu) draudiem.

28. oktobrī, kad tika imitēti cilvēku meklēšanas un glābšanas darbi uz ūdens Vecdaugavā, Rīgas brīvostas pārvalde iesaistījās mācību vietas sagatavošanā un statistu, kuri  imitēja applūstošo teritoriju iedzīvotājus, nogādāšanā uz noteiktajām vietām. Savukārt 29. oktobrī Rīgas brīvostas pārvaldes darbinieki un Ostas policijas pārstāvji nodrošināja mācību norisi brīvostas teritorija pie Austrumu mola, jo tika imitēta situācija, kurā Rīgas  brīvostas sakaru tornim pie Austrumu mola ir konstatētas tehniskas problēmas un ir apdraudēta kuģu ienākšana ostā. Šajā sakarā bija nepieciešams veikt ūdens atsūknēšanas darbus no blakus esošā dīķa, lai varētu piekļūt komunikācijas mezgliem un tos remontēt.

Starptautisko civilās aizsardzības mācību gaitā Rīgas brīvostas pārvalde kārtējo reizi apliecināja, ka ir gatava ārkārtas situācijām, spēj operatīvi sadarboties un atbalstīt atbildīgos dienestus gan ar tehniku, gan cilvēkresursiem.