RBP piedalās GreenPort Cruise konferencē un GreenPort kongresā

  • Drukāt
 

Rīgas brīvostas pārvaldes Vides un attīstības departaments pārstāvēja Rīgas ostu transporta nozares ekoloģijas un ilgtspējas jautājumiem veltītos starptautiskos pasākumos - konferencē GreenPort Cruise un GreenPort kongresā. GreenPort  pasākumu mērķis ir ar praktisku piemēru palīdzību parādīt jaunākos risinājumus, inovācijas un tehnoloģijas, lai palīdzētu ostām realizēt ilgtspējīgu un videi draudzīgu attīstības stratēģiju.

Ceturtā ikgadējā konference GreenPort Cruise norisinājās 11. oktobrī un pulcēja profesionāļus, kas  risina vides jautājumus kruīzu industrijā. Konferences gaitā tika diskutēts par ostu un pilsētu sadarbību, lai veicinātu videi draudzīgu kruīzu tūrismu, kā arī apskatīti risinājumi un labās prakses piemēri no dažādām pasaules ostām. Galvenās tēmas ietvēra kruīza kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanu, atjaunojamās enerģijas izmantošanas iespējas ostās un problēmas, ko rada arvien lielāku kuģu ienākšana ostās. Kruīzu operatori dalījās pieredzē dažādu alternatīvu risinājumu izmantošanai, lai pildītu sēra izmešu mazināšanas direktīvas prasības.

Savukārt vienpadsmitais Green Port kongress norisinājās no 12. līdz 14. oktobrim un starptautiskās ostu sabiedrības pārstāvji tajā piedalījās, lai apspriestu ar globālajiem loģistikas procesiem saistītos vides jautājumus un praktiskos risinājumus.  Apspriežamo tēmu lokā ietilpa: jūras transporta pāreja uz videi draudzīgiem risinājumiem un ar to saistītās prasības ostām, ostu ilgtspējīga attīstība un videi draudzīga piemērošanās arvien lielāku kuģu uzņemšanai, alternatīvas un atjaunojamas enerģijas izmantošana ostās, kuģu radīto atkritumu un kravas atlikumu pieņemšana un monitorings.

Šī gada kongresā īpaša uzmanība tika pievērsta ieguldījumam, kuru ostas un loģistikas nozare kopumā var dot cīņā par klimata izmaiņu samazināšanu. Šis ir pirmais kongress pēc vēsturiskās 2015. gada Parīzes vienošanās par klimata izmaiņu samazināšanu, tādēļ dalībnieki tika informēti par Parīzes vienošanās rezultātiem un to ietekmi uz nozari, kā arī  ostas dalījās ar pieredzi kā jau šobrīd ievieš risinājumus, kas samazina klimata izmaiņas.

RBP Vides un attīstības departamenta direktore Inita Luna: “Bez ikdienas aktivitātēm vides saglabāšanas jomā Rīgas ostai, tāpat kā citām Eiropas un pasaules ostām, stāv priekšā lieli izaicinājumi vides jomā, kas saistīti ar aizvien pieaugošajām prasībām dažādu vides standartu ievērošanā. Lielākais ieguvums no dalības kongresā ir iespēja apmainīties ar pieredzi un uzzināt citu ostu pieredzi līdzīgos vides projektos. “