Meklēt

Sadarbojoties nozares pārstāvjiem tiek veicināta Latvijas – Baltkrievijas tranzīta koridora konkurētspēja

Ir noslēgusies kārtējā "Transport & Logistics" izstāde Minskā (Baltkrievijā). Šī bija 10. jubilejas izstāde un norisinājās trīs dienas no 4 - 6 oktobrim. Paralēli darbam kopējā Latvijas stendā, kur RBP piedalījās kopā ar Rīgas tirdzniecības ostu, kā arī ar pārējām lielajām Latvijas ostām un VAS “Latvijas dzelzceļš”, norisinājās arī konferences, neformālas tikšanās un apaļā galda diskusijas. Izstāde, kas norisinās Baltkrievijas Transporta nedēļas ietvaros, ir uzskatāma par efektīvu platformu, lai dibinātu jaunus kontaktus, reklamētu Rīgas ostu, kā arī kopīgi ar citiem nozares pārstāvjiem demonstrētu Latvijas tranzīta koridora iespējas un gatavību efektīvai kravu transportēšanai no Baltkrievijas.

Dalība izstādē un Baltkrievijas Transporta nedēļā bija būtiska arī saistībā ar to, ka šī gada novembrī Baltkrievijā ekspluatācijā tiks nodota projekta "Lielais akmens" pirmā kārta. “Lielais akmens” šobrīd ir lielākais infrastruktūras attīstības projekts Baltkrievijā, un tas tiek īstenots sadarbojoties Ķīnai un Baltkrievijai. Projekta ietvaros paredzēts realizēt industriālu loģistikas un biznesa parku netālu no Minskas, kas būs viens no svarīgākajiem atzariem Jaunā Zīda ceļa iniciatīvā, veidojot sauszemes savienojumus kravu transportēšanai no Ķīnas uz Eiropu. Rīgas ostai šajā situācijā ir būtiski demonstrēt savu konkurētspēju attiecībā pret Klaipēdas ostu, kas šī projekta ietvaros uzskatāma par sīvāko konkurenti Ķīnas kravu distribūcijai pa Baltijas jūru.

Šajā sakarā Rīgas ostas pārstāvju dienaskārtībā bija gan piedalīšanās konferencē “Ķīnas - Baltkrievijas industriālā parka Lielais akmens loma Baltkrievijas transporta, loģistikas sistēmas attīstībā”, gan neformālas tikšanās ar projekta attīstītājiem, kas pozitīvi novērtēja Rīgas ostas un kopējā kravu pārvadāšanas koridora Baltkrievija - Latvija  piedāvātās iespējas. “Lielā akmens” pārstāvji apliecināja, ka Rīgas osta tiek nopietni apsvērta kā alternatīva Klaipēdas ostai, kas sava ģeogrāfiskā novietojuma dēļ vienmēr ir bijusi izdevīgākā izvēle kravu transportēšanai no Minskas apgabala.

RBP pārstāvji un ostas uzņēmēji, kas piedalījās Baltkrievijas Transporta nedēļas pasākumos atzina, ka ļoti būtiska, gan ostas, gan visa Latvijas tranzīta koridora veiksmīgai popularizēšanai, ir visu nozares spēlētāju iesaistīšanās un vienota piedāvājuma demonstrēšana. Pasākumi Baltkrievijā bija labs piemērs efektīvai sadarbībai visos līmeņos. Transporta nedēļas laikā darba vizītē Minskā atradās Satiksmes ministrs Uldis Augulis. Ministrs atklāja izstādi un uzstājās starptautiskajā konferencē “Ķīnas - Baltkrievijas industriālā parka Lielais akmens loma Baltkrievijas transporta, loģistikas sistēmas attīstībā”, kā arī tikās ar Baltkrievijas-Ķīnas industriālā parka Lielais akmens vadību. Visos pasākumos ministrs aicināja izmantot Latvijas ostas, kā arī izmanot Latvijas tranzīta koridoru, lai kravas no Lielā akmens nogādātu Ziemeļeiropā. Savukārt VAS “Latvijas dzelzceļš” parakstīja vienošanos ar Baltkrievijas dzelzceļu par ciešāku sadarbību tranzīta koridoru tarifu noteikšanā, bet SIA “LDz Cargo” ar Baltkrievijas dzelzceļu noslēdza vienošanos par efektīvāku dokumentu apriti elektroniskā veidā.  Viss Latvijas puses realizētais pasākumu komplekss Baltkrievijas transporta nedēļas ietvaros neapšaubāmi paaugstinās Baltkrievijas – Latvijas kravu koridora konkurētspēju un veicinās Baltkrievijas kravu tranzītu caur Rīgas ostu.