Meklēt

Rīgas brīvostas pārvalde uzsākusi darbību Latvijas – Baltkrievijas ekonomisko sakaru veicināšanas biedrībā

Rīgas brīvostas pārvalde (RBP) ir kļuvusi par biedru Latvijas – Baltkrievijas ekonomisko sakaru veicināšanas biedrībā (LBESVB). Baltkrievija vienmēr ir bijis nozīmīgs Rīgas ostas sadarbības partneris, bet šobrīd, saistībā ar  Krievijas kravu pārorientēšanu uz Krievijas ostām, aktīva jaunu sadarbības iespēju meklēšana ar Baltkrieviju ir kļuvusi īpaši svarīga. Darbību LBESVB Rīgas brīvostas pārvalde uzskata par vienu no platformām, lai pastāvīgi un aktīvi demonstrētu Baltkrievijas pusei Rīgas ostas priekšrocības, kā arī infrastruktūras iespējas Baltkrievijas kravu apstrādei un labvēlīgo investīciju klimatu.

Rīgas brīvostas pārvaldei un Rīgas ostai ir nozīmīgi LBESVB definētie mērķi abu valstu ekonomiskās sadarbības veicināšanai. Īpaši tas attiecas uz vienu no Biedrības mērķiem -   radīt un nodrošināt  nepieciešamos priekšnoteikumus tranzītpārvadājumu koridora  Āzija – Eiropa izveidošanai un darbībai. Darbojoties Biedrībā, RBP radīsies jaunas iespējas, lai kopā ar citiem LBESVB biedriem veicinātu šī mērķa sasniegšanu. Sadarbība ar Baltkrieviju ir aktualizējusies arī Baltkrievijas – Ķīnas kopējā loģistikas projekta “Lielais akmens” realizācijas kontekstā. Lai sasniegtu Ķīnas uzņēmēju mērķus, attīstot loģistikas parku Baltkrievijā, tiek meklēts izdevīgākais ceļš kravu transportēšanai no Minskas līdz jūras ostām Lietuvā un Latvijā.

Latvijas un Baltkrievijas ekonomisko sakaru veicināšanas biedrību nodibināja 2005. gada rudenī juridiskās un fiziskās personas, kuras vēlas veicināt abu valstu ekonomisko sadarbību. Biedrības darbību regulē Statūti, to valda valde, kurā ievēlēti pieci cilvēki un izpilddirektors. Biedrības darbības pamatmērķis ir veicināt Latvijas un Baltkrievijas savstarpējo ekonomisko sakaru attīstību. Kā organizācijai, kura pārstāv ostas uzņēmumu intereses, RBP ir svarīgs uzstādījums, ka Biedrība nenodarbojas ar politiku, bet ir katalizators tiem, kuri veido savstarpēju biznesu Latvijā vai Baltkrievijā.