Meklēt

2016. gada balva Rīgas arhitektūrā: RBP saņem Rīgas pilsētas arhitekta biroja īpašo Atzinību

Šodien tika pasniegta 2016. gada balva Rīgas arhitektūrā. Kā viens no 11 pretendentiem uz 2016. gada balvu bija izvirzīts Rīgas brīvostas īstenotais infrastruktūras projekts “Infrastruktūras attīstība Rīgas ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra uz Krievu salu” kopā ar saistītajiem VAS “Latvijas Dzelzceļš” dzelzceļa infrastruktūras projektiem.

Rīgas brīvostas pārvalde un VAS “Latvijas dzelzceļš”  saņēma Rīgas pilsētas arhitekta biroja īpašo Atzinību: “Industriālo un transporta aktivitāšu pārcelšanas no pilsētas centra uz Krievu salu pasūtītājiem Rīgas brīvostas pārvaldei un VAS “Latvijas dzelzceļš, par ieguldījumu rīdzinieku dzīves vides kvalitātes celšanā, mērķtiecīgi attīstot Rīgas ostas un dzelzceļa infrastruktūru”.

2016. gada balva Rīgas arhitektūrāi tika piešķirta Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajam centram par inovatīviem tehniskajiem un iekštelpu organizatoriskiem risinājumiem, radot studēt vēlmi veicinošu un mūsdienīgu vidi.