Meklēt

SIA “Riga Bulk Terminal” uzsākta otrās kārtas būvniecība

Rīgas brīvostas uzņēmumā SIA “Riga Bulk Terminal” uzsākta un pašreiz aktīvi norisinās beramkravu termināļa otrās kārtas būvniecība. Otrā kārta paredz divu automatizētu beramkravu noliktavu izbūvi ar kopējo uzglabāšanas apjomu līdz 60 tūkstošiem tonnu, kā arī mūsdienīgas kuģu kraušanas mašīnas nodošanu ekspluatācijā.  Pēc darbu pabeigšanas uzņēmuma rīcībā būs mūsdienīgākais beramkravu terminālis Rīgas ostā, kurā efektīvi un ar mūsdienīgām metodēm varēs apkalpot Panamax tipa kuģus. Šāda termināļa attīstība paaugstina ne tikai Rīgas ostas konkurētspēju un iespējas piesaistīt jaunas kravas, bet arī veicina vietējo agroprodukcijas ražotāju konkurētspēju pasaules tirgos, ļaujot optimizēt pārvadāšanas izmaksas.

SIA “Riga Bulk Terminal” beramkravu termināļa pirmā kārta tika nodota ekspluatācijā 2014. gadā, un tā ietvēra Panamax tipa kuģiem piemērotas piestātnes izbūvi, kā arī beramkravu izkraušanas un iekraušanas sistēmas izveidošanu. Tā paredzēja kravu kraušanu tieši no dzelzceļa vagoniem uz kuģiem un otrādi, bez kravu uzglabāšanas. Otrās kārtas būvniecības mērķis ir izveidot uzglabāšanas jaudas automatizētās noliktavās un mūsdienīgu kraušanas sistēmu, kas ļauj savienot un automātiski pārslēgt pārkraušanu gan no noliktavām, gan dzelzceļa vagoniem, gan autotransporta.

Otrās kārtas būvniecība plānota  divos posmos. Pirmajā posmā tiks uzbūvēta viena automatizēta noliktava ar ietilpību līdz 35 tūkstošiem tonnu, kuru paredzēts pabeigt jau šogad. Nākamgad tiks būvēta vēl viena automatizēta noliktava ar ietilpību līdz 25 tūkstošiem tonnu un mūsdienīga kuģu kraušanas mašīna, kas piemērota Panamax tipa kuģu apkalpošanai.

SIA “Riga Bulk Terminal” izpilddirektors Vladislavs Jakovļevs: “Termināli attīstām ar skatu uz perspektīvu, galveno uzsvaru liekot uz mūsdienīgumu un efektivitāti, lai lielu kravu apjomu varētu pārkraut ātri un neizmantojot liekus resursus. Investīcijas un termināla attīstību plānojam, balstoties uz nopietnu tirgus izpēti un izsvērtiem lēmumiem. Terminālis ir piemērots dažādu pārtikas un nepārtikas beramkravu pārkraušanai, bet pašreiz pārkraujam un arī nākotnē orientējamies galvenokārt uz agrārajām beramkravām. No ienākošajām kravām galvenās grupas ir mālzeme, cukurs, soja un graudi. Galveno izejošo kravu apjomu veido  agrārā produkcija – graudaugu kultūras, lopbarība. Mūsu mērķa tirgus ir gan Latvija un Baltijas valstis, gan arī Krievija un citas NVS valstis. Lai ne tikai šodien, bet arī ilgtermiņā konkurētu gan vietējā, gan kaimiņvalstu tirgos, mums nepieciešamas  mūsdienīgas tehnoloģijas, kas ļauj ātri un efektīvi apkalpot Panamax tipa kuģus. Iespēja kravu pārvadāšanai izmantot lielāka izmēra kuģus, kā arī  ātra un efektīva kravu uzkraušana un iekraušana klientiem nozīmē pārvadāšanas izmaksu samazināšanos un mums attiecīgi konkurētspējas pieaugumu.“