Meklēt

RBP aicina piedalīties sanāksmē par Rīgas brīvostas tematiskā plānojuma risinājumiem

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir uzsācis darbu pie Jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes 2018. – 2030. gadam un tā ietvaros turpina pavasarī iesākto diskusiju ciklu par tematisko plānojumu risinājumiem. 21. oktobrī tiek organizēta paplašinātā darba grupas sanāksme par Rīgas brīvostas tematisko plānojumu. Kopā ar darba grupas pārstāvjiem uz sanāksmi aicināti ierasties visi, kam aktuāli ar Rīgas ostas darbību un attīstību saistītie risinājumi teritorijas plānojumā. Rīgas brīvostas pārvalde aicina sanāksmē piedalīties Rīgas ostas uzņēmumu, profesionālo organizāciju, kā arī Mangaļsalas, Vecmīlgrāvja, Sarkandaugavas, Kundziņsalas, Voleru, Krēmeru, Bolderājas un Daugavgrīvas apkaimju iedzīvotāju nevalstisko organizāciju pārstāvjus.

Rīgas brīvostas tematiskā plānojuma sanāksmē Pilsētas attīstības departaments aicina uz diskusiju par dažādiem ostas attīstības risinājumiem, kas līdzsvarotu ostas industriālās darbības ietekmi uz vidi ostai pieguļošajās teritorijās. Sanāksmē tiks prezentēts Rīgas domes redzējums par aktuālajiem teritorijas plānojuma jautājumiem un uzklausīti sanāksmes dalībnieku viedokļi, lai, sadarbojoties visām pusēm, rastu optimālos risinājumus jaunajam plānojumam.  

Sanāksme notiks  21. oktobrī plkst. 9:30 Rīgas domē, Rātslaukumā 1, Sēžu zālē. Sanāksmes ieraksts būs pieejams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā: http://www.rdpad.lv/rtp/izstrades-stadija/laika-skala/