Meklēt

Kruīzu jomā prognozē veiksmīgu nākamo gadu attīstību Baltijas jūras reģionam

Rīgas brīvostas pārvalde (RBP) pārstāvēja Rīgas ostu divos starptautiskos kruīza nozares pasākumos - izstādē un konferencē “SeatradeMed”, kā arī projekta  „Zaļā kruīza osta – kruīza ostu ilgtspējīga attīstība” (Green Cruise Port – Sustainable Development of Cruise Port Locations) konferencē. “SeatradeMed” ir nozīmīgākais Eiropas kruīza nozares pasākums, kas notiek katru otro gadu mijoties ar “SeatradeEurope”. Izstādes un konferences fokusā atrodas Vidusjūras reģions, bet, ņemot vērā, ka Vidusjūra ir otrais lielākais kruīzu galamērķis pasaulē, šajā pasākumā satiekas visi nozīmīgākie kruīzu nozares spēlētāji un tiek apspriesti visai kruīzu nozarei būtiski jautājumi. Savukārt Green Cruise Port konferencē RBP kopā ar citām Eiropas kruīza ostām strādā pie kopējas reģiona vīzijas par vides sakārtošanu ostās, izmantojot Eiropas fondu piedāvātos instrumentus - pētījumus, labās prakses piemērus u.c.

Rīgas brīvostas pārvalde piedalījās “SeatradeMed” konferencē kopā ar SIA “Rīgas Pasažieru Termināls”, izmantojot kruīzu organizācijas “Cruise Europe” piedāvāto platformu. Svarīgākā ziņa Rīgas ostai, kas izskanēja gan no konferences tribīnes, gan apstiprinājās tiekoties ar kruīzu līniju pārstāvjiem, ir ļoti labās nākamo gadu prognozes kruīzu jomā Baltijas jūras reģionam un, tai skaitā, Rīgai. Sarunās ar kruīzu līnijām tika minēts, ka galvenais iemesls, kas šobrīd tām liek novērtēt Baltijas jūras reģiona priekšrocības, ir pašreizējā ģeopolitiskā situācija. Lai arī mūsu reģions ir salīdzinoši dārgs kuģošanai, tas ir drošs un sakārtots. Pašreiz šie aspekti tiek īpaši novērtēti, ņemot vērā problēmas citos Eiropas reģionos – nesakārtotie drošības jautājumi, bēgļi, terorisms, dabas katastrofas. Iepriekš Baltijas jūras reģions kruīza nozares pasākumos tika visvairāk nopelts, augsto maksu un sēra izmešu dēļ. Šobrīd, līdz ar situāciju Vidusjūrā, Melnajā jūrā un Eiropā kopumā, kruīzu līniju attieksme pret mūsu reģionu ir krietni mainījusies. Savukārt konferences oficiālie runātāji vairāk uzvēra tādas Eiropas kruīza ostu problēmas kā pārslogotība, vides piesārņošana un kuģu pieaugošie izmēri. Taču arī ar šīm problēmām labāk tiek galā Baltijas jūras ostas, kur tiek mērķtiecīgi un profesionāli strādāts, lai tās laicīgi risinātu.

Konferences sadaļā “Ostas un pilsētas” (Ports&Cities), tika definēta pilsētas un ostas sadarbības formula veiksmīgai kruīza attīstībai, kas būtiska arī Rīgai kā kruīza galamērķim:

Veiksmīga ostas un pilsētas sadarbība = saprašanās (skaidra izpratne katram par savu lomu) + sociālais atbalsts (no iedzīvotāju / pilsētas puses) + vīzija (nākotnes attīstībai)

RBP Mārketinga departamenta kruīza nozares eksperte Laura Apoga: “ Piedaloties “SeatradeMed” pasākumos popularizējām Rīgu kā ievērojamu kruīza tūrisma galamērķi, tikāmies ar esošajiem klientiem un gatavojāmies kruīzu aktivitātes pieaugumam nākamajā sezonā. Nākamajā, 2017. gada sezonā Rīgas ostā gaidāmi 88 kruīza kuģu ienācieni, kas, tiekoties ar klientiem, radīja vairāk saskaņošanas pienākumu un tehnisku jautājumu risināšanu gan RBP, gan SIA “Rīgas Pasažieru Termināls” pārstāvjiem”