Meklēt

Aicinām skolēnus piedalīties konkursā “Osta pilsētai” un apzināt Rīgas brīvostas pienesumu Latvijas ekonomikai

Rīgas brīvostas pārvalde izsludina ikgadējo zinātniski pētniecisko darbu konkursu skolēniem “Osta pilsētai”, kura mērķis ir veicināt ostas pienesuma Latvijas ekonomikai apzināšanu, analīzi un nākotnes iespējas, iesaistot mērķtiecīgākos un spējīgākos Latvijas skolēnus.

Konkurss tiek rīkots jau devīto reizi un tajā aicināti piedalīties Latvijas Republikas vidējās izglītības iestāžu 11. vai 12.klases skolēni, kā arī jebkurš vidējās speciālās izglītības iestādes vai arodizglītības iestādes vecāko klašu audzēknis. Jaunieši tiek aicināti meklēt un rast jaunas, starpnozaru disciplīnās balstītas idejas ostas konkurētspējas palielināšanai, īpaši ņemot vērā, ka šogad Rīgas brīvostas pārvaldes konkursa virstēma saistīta ar ostas pienesumu Latvijas ekonomikai.

Komandai divu cilvēku sastāvā jāizstrādā konkursa darbs par kādu no konkursa virstēmas “Ostas pienesums ekonomikā” apakštēmām (pilns tēmu uzskaitījums – ostapilsetai.lv), atbilstoši mācību iestāžu prasībām par skolēnu zinātniski pētnieciskajiem darbiem, kas nozīmē, ka konkursanti drīkst izmantot un iesniegt arī savus mācību procesā topošos projektus. Otrajā atlases kārtā jeb konkursa finālā skolēniem savas idejas būs jāprezentē klātienē. Prezentāciju vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā ir Rīgas brīvostas pārvaldes, Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Jūras akadēmijas deleģēti pārstāvji.

Gadskārtējā konkursa “Osta pilsētai” mērķis ir sekmēt skolēnu izpratni par ostas darbību un attīstību, izmantojot pragmatisku pieeju, tas ir, gan paaugstināt skolēnu zināšanas par ostu, kas vēlāk var būt noderīgas turpmākās karjeras veidošanā, gan veicināt nopietnas izpētes un analīzes prasmes ekonomisko, sociālo un arī kultūras fenomenu apzināšanā. Tāpēc konkursa dalībnieki tiek aicināti meklēt jaunas, radošas, tostarp starpdisciplināras pieejas, tādējādi savu izglītību papildinot ar jaunu pieredzi un plašākām zināšanām ostas specifikas jomā.

Skolēnu komandas konkursam var pieteikties līdz šā gada 9. oktobrim konkursa mājas lapā ostapilsetai.lv, savukārt konkursa fināls, kad labākās komandas prezentēs savus darbus žūrijai, notiks 3. novembrī. Godalgoto darbu autori saņems planšetes, e-grāmatu lasītājus, kā arī pārsteiguma balvas no Rīgas brīvostas pārvaldes.

Papildus informācija:

Nadīna Erdmane,“Osta pilsētai” koordinatore, tālr. 26201666

Anita Leiškalne, RBP Sabiedrisko attiecību departamenta direktore, tālr. 67030856

Informāciju par Rīgas brīvostas pārvaldes darbību un iepriekšējo konkursu norisi iespējams iegūt, apmeklējot Rīgas brīvostas pārvaldes mājas lapu www.rop.lv, Rīgas brīvostas pārvaldes sociālo tīklu lapas: draugiem.lv/rigasbrivosta/, facebook.com/rigasbrivosta vai twitter.com/rigasbrivosta.