Meklēt

Atklāta iepirkuma procedūra „Rīgas brīvostas akvatorijas zemūdens apsekošana”


Foto: Ilmārs Znotiņš

Ir uzsākta Rīgas brīvostas pārvaldes (RBP) izsludinātā atklātā iepirkuma procedūra „Rīgas brīvostas akvatorijas zemūdens apsekošana”. Procedūras rezultātā tiks noslēgts līgums par ūdenslīdēju pakalpojumiem zemūdens apsekošanas darbu veikšanai. Zemūdens darbus RBP galvenokārt izmanto, lai veiktu ikgadējo apsekošanu Rīgas brīvostas pārvaldes lietošanā esošām piestātnēm, kā arī neparedzamu un steidzamu hidrotehnisko būvju zemūdens remonta nepieciešamo vietu apsekošanai.

Rīgas brīvostas piestātņu tehniskās ekspluatācijas noteikumi nosaka, ka Rīgas brīvostas piestātnes lietotājs sadarbībā ar sertificētu speciālistu katru gadu līdz 20. novembrim veic piestātnes gada apskati un iesniedz Rīgas brīvostas pārvaldē piestātnes gada apskates aktu par piestātnes atbilstību tehniskās ekspluatācijas prasībām. Ikgadējā apsekošana iekļauj arī piestātņu zemūdens daļas apsekošanu. Piestātnes zemūdens daļas apsekošanu jāveic pieredzējušiem zemūdens darbu speciālistiem – ūdenslīdējiem, ievērojot darba drošības noteikumu un citu normatīvu prasības. Bez ikgadējās apsekošanas  zemūdens darbi var tikt izmantoti arī neparedzamu un steidzamu zemūdens hidrotehnisko būvju remonta gadījumos. Gan par plānoto ikgadējo zemūdens darbu veikšanu, gan par neparedzamu un steidzamu darbu veikšanu balstoties uz parakstīto līgumu tiks slēgtas Papildus vienošanās.

Piestātņu zemūdens apsekošanas darbu gaitā ūdenslīdējiem būs jāveic konstrukcijas elementu tehniskā apskate, ģeometriskie mērījumi un materiālu tehniskā stāvokļa izpēte. Apsekošanas rezultātā jānosaka kontrolējamo elementu un konstrukciju esamība, to atbilstība savai funkcijai, telpiskais stāvoklis, šķērsgriezuma izmēri un materiālu tehniskais stāvoklis. Piestātnes apsekošana tiek veikta sadalot to pa iecirkņiem (piketiem), kuru garumu izvēlas atkarībā no redzamības zem ūdens.  Lai varētu pilnvērtīgi veikt piestātnes zemūdens daļu apsekošanu, bieži ir nepieciešama tās attīrīšana, kas arī ietilpst ūdenslīdēju darba pienākumos. Konstatējot hidrotehnisko būvju zemūdens defektu, tas tiek nofotografēts vai nofilmēts. Ūdenslīdēji veic arī dziļummērījumus piestātnes priekšā izmantojot lotes.

Pamatojoties uz Rīgas brīvostas piestātņu tehniskās ekspluatācijas noteikumiem piestātņu zemūdens apsekošanas darbus drīkst veikt tikai labvēlīgos laika apstākļos - vēja ātrums nedrīkst pārsniegt 7 m/s un viļņošanās - 0,5 balles. Apsekošanā jāpiedalās vismaz trīs ūdenslīdējiem un darbu vadītājam - sertificētam Jūras hidrotehnisko būvju būvinženierim reglamentētajā sfērā. Apsekošanas darbu vadītājs plāno darbu izpildi, izvēlas un saskaņo apsekošanas metodes. Pirms darbu sākuma darbu vadītājs iepazīstina ūdenslīdējus ar apsekojamās piestātnes tehnisko dokumentāciju, apspriež un koriģē darbu izpildes programmu, sastāda darbu veikšanas laika grafiku. Savukārt ūdenslīdēju grupas vadītāja pienākums ir tieši pirms darbu sākuma novērtēt situāciju objektā – būves stāvokli, darba apstākļus, straumi, viļņošanos, redzamību zem ūdens – un izvēlēties piemērotu un drošu apsekošanas shēmu un maršrutu. Darba noslēgumā tiek sastādīts akts par hidrotehniskās būves zemūdens apsekošanas veikšanu, atbilstoši Rīgas brīvostas piestātņu tehniskās ekspluatācijas noteikumiem.