Meklēt

Uzsākti padziļināšanas darbi Rīgas ostā pie Kundziņsalas

Rīgas brīvostas pārvalde ir uzsākusi remonta padziļināšanas darbus Rīgas ostas akvatorijā pieejas kanālā pie SIA “Riga fertilizer terminal” (RFT) piestātnēm. Pēc padziļināšanas darbu pabeigšanas dziļums pie uzņēmuma piestātnēm sasniegs 14 metrus. Padziļināšana ir būtiski nepieciešama uzņēmuma RFT turpmākas sekmīgas darbības nodrošināšanai, lai varētu apkalpot lielāka izmēra kuģus un paaugstināt pārkraušanas efektivitāti. RFT Kundziņsalas teritorijā darbību uzsāka 2013. gada beigās un šobrīd ir lielākais minerālmēslu pārkraušanas terminālis Rīgas ostā. Kopš 2014. gada RFT veic jūras kravu pārkraušanu pilnā apmērā. 2015. gadā uzņēmums  pārkrāva 78,5% no visām Rīgas brīvostā pārkrautajām ķīmiskajām beramkravām.

 Padziļināšanas darbus veic starptautiski pazīstamais Dānijas padziļināšanas un hidroceltniecības uzņēmums Rohde Nielsen. Darbu veicēju RBP izraudzījās konkursa kārtībā. Ar uzņēmumu bija noslēgta vispārēja vienošanās atklātā konkursa „Rīgas brīvostas akvatorijas padziļināšanas darbi 2016. gadā” rezultātā, un konkrēto darbu veikšanai Rohde Nielsen piedāvāja zemāko cenu. Padziļināšanas darbi tiek veikti izmantojot vienkausa un/vai daudzkausu zemessmēlējus un paredzētais izsmeltās grunts apjoms ir 253,5 tūkstoši kubikmetru. Izsmelto grunti sākotnēji paredzēts novietot Kundziņsalas dienvidos pagaidu krautnē.