Meklēt

Ķīnas žurnālisti pārsteigti par Rīgas ostas kravu apjomiem un plašo pakalpojumu klāstu

1. septembrī Rīgas ostu apmeklēja žurnālistu delegācija no Ķīnas Tautas Republikas. Žurnālisti tikās ar Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieku – Mārketinga direktoru Edgaru Sūnu, tika iepazīstināti ar Rīgas ostas darbību, nākotnes plāniem un investīciju iespējām,  kā arī klātienē vēroja procesus ostā no Rīgas Brīvostas pārvaldes Kuģu Satiksmes vadības centra. Lielu iespaidu uz Ķīnas žurnālistiem atstāja Rīgas ostas izmēri, nodarbināto skaits, pārkrauto kravu apjomi un iespējas apstrādāt visdažādāko veidu kravas. Viņi atzina, ka, zinot Latvijas nelielos tirgus izmērus un iedzīvotāju skaitu, Rīgas ostas darbības rādītāji viņiem ir pārsteigums.

Tā kā žurnālisti pārstāvēja vadošos Ķīnas biznesa medijus, tad uzmanības centrā, kā allaž uzņemot delegācijas no Ķīnas, bija Rīgas ostas iespējas pārkraut un apstrādāt konteinerkravas un iespējamā sadarbība ar Ķīnu konteineru pārvadājumos.  Pirms vizītes Rīgas brīvostā Ķīnas žurnālisti jau bija tikušies ar Satiksmes ministru un VAS “Latvijas Dzelzceļš” pārstāvjiem, tādēļ Rīgas ostā guva apstiprinājumu Latvijas transporta nozares ieinteresētībai un gatavībai sadarboties ar Ķīnu konteinerkravu tranzīta jomā, kā arī par Rīgas ostas infrastruktūras atbilstību un nepieciešamajām jaudām sadarbības nodrošināšanai. Svarīga diskusijas tēma bija arī investīciju un uzņēmējdarbības iespējas Rīgas ostā, kā arī iespējas strādāt Brīvās zonas režīmā.

Ķīnas žurnālistu grupas vizīti organizēja  biedrība “Latvijas – Ķīnas Biznesa padome” sadarbībā ar LR Ārlietu ministriju un Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūru. Žurnālisti Latvijā uzturējās no 28. augusta līdz 2. septembrim un vizītes mērķis bija radīt plašu publicitāti par Latviju, tās uzņēmējdarbības vidi, investīciju un sadarbības iespējām pirms gada nogalē gaidāmā Centrālās un Austrumeiropas un Ķīnas sadarbības formāta 16+1 galotņu samita. Rīgas brīvostas pārvalde ir biedrības “Latvijas – Ķīnas Biznesa padome” biedrs un aktīvi atbalsta biedrības aktivitātes, kas vērstas uz biznesa sadarbības veicināšanu ar Ķīnu.