Meklēt

Ostas apkaimju iedzīvotāju forumi devuši pozitīvu ieguldījumu cīņā par ostas radītā piesārņojuma smaku mazināšanu

Ar šonedēļ notikušajiem iedzīvotāju forumiem - 23. augustā Sarkandaugavas un Kundziņsalas iedzīvotājiem, bet 25. augustā Vecmīlgrāvja un Mangaļsalas iedzīvotājiem ir noslēdzies projekts “Ostas teritorijā radītā gaisa piesārņojuma izraisīto smaku mazināšanas rīcības scenārija izstrāde - iedzīvotāju forums". Projekta mērķis ir līdzdarbojoties visām iesaistītajām pusēm - iedzīvotājiem, piesārņojošo darbību veicējiem un kontrolējošām institūcijām, risināt jautājumus par gaisa piesārņojuma radītām smakām ostas tuvumā un iespējām to mazināšanai.  Pēdējās diskusijās ar ostas apkaimju iedzīvotājiem piedalījās pārstāvji no kontrolējošām institūcijām: VARAM, Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Rīgas Domes Mājokļu un vides departamenta un Rīgas brīvostas pārvaldes.  No ostas termināļiem Sarkandaugavas apkaimes iedzīvotāju forumā bija pārstāvēti AS “B.L.B. Baltijas Termināls ”, SIA “PARS Termināls”, SIA “VL Bunkerings” un SIA “Woodison Terminal”. Savukārt Vecmīlgrāvja apkaimes forumā piedalījās pārstāvji no “B.L.B. Baltijas Termināls ” , SIA “OVI”, SIA “Neste Latvija” un SIA “Circle K Latvia” (Statoil).

 

Abos forumos izvērsās spraigas diskusijas starp iesaistītajām pusēm, jo  tieši šajās ostas teritorijās, it īpaši Sarkandaugavā, atrodas visvairāk uzņēmumu, kas nodarbojas ar naftas produktu pārkraušanu.  No šīs apkaimes iedzīvotājiem arī pienāk vislielākais sūdzību skaits par traucējošām smakām no naftas produktu termināļiem. Valsts vides dienesta un Rīgas brīvostas pārvaldes pārstāvji sniedza informāciju par gaisa piesārņojuma un smaku radītajām problēmām ostā, kā arī par paveiktajiem un plānotajiem pasākumiem smaku apzināšanai un mazināšanai. VARAM pārstāvis informēja par pēdējos gados pieņemtajiem normatīvajiem aktiem, kas vērsti uz gaisa piesārņojuma samazināšanu,  kā arī par plānotajām izmaiņām “Likumā par piesārņojumu”. Tiek plānots, ka šīs izmaiņas paredzēs obligātu tvaiku savākšanas vai utilizācijas iekārtu uzstādīšanu uzņēmumos, kuri strādā ar naftas produktiem. Šobrīd tvaiku savākšanas un pārstrādes iekārtas jau izmanto atsevišķi ar naftas produktu pārkraušanu strādājoši  uzņēmumi Rīgas un Ventspils ostās. Tvaiku savākšanas efektivitāte šajās iekārtās var sasniegt 98% un tas nozīmē, ka arī smaku izplatība ievērojami samazinās.

Diskusijai ar ostas apkaimju iedzīvotājiem nopietni gatavojušies bija ostas termināļi, kurus forumos pārstāvēja šo uzņēmumu vides speciālisti, kā arī eksperti no dažādām vides pakalpojumu un konsultāciju kompānijām. Uzņēmuma AS “B.L.B. Baltijas Termināls ” pārstāvis abos forumos sniedza visaptverošu informāciju par terminālī jau veiktajiem pasākumiem smaku samazināšanai, kā arī par plānotajiem rekonstrukcijas darbiem, kuru rezultātā tiks uzstādīta naftas produktu tvaiku savākšanas sistēma. Plašu prezentāciju sniedza uzņēmums SIA “PARS Termināls”, kurā informēja par naftas produktu pārkraušanas modernizēšanu, teritorijas sakārtošanu un gaisa monitoringa stacijas uzstādīšanu. Arī uzņēmumi SIA “VL Bunkerings” un SIA “Woodison Terminal” stāstīja par uzstādītās gaisa monitoringa sistēmas darbību, bet SIA “Neste Latvija” un SIA “Circle K Latvia” informēja par ieguvumiem no uzstādītās naftas produktu tvaiku savākšanas iekārtas.

Rīgas brīvostas pārvaldes Vides dienesta vadītājs Vilis Avotiņš: ”Vides un ostas apkaimju iedzīvotāju labklājības jautājumi vienmēr ir atradušies RBP uzmanības lokā, taču šādā trīspusējā formātā diskusija tika organizēta pirmo reizi. Tā izvērsās ļoti konstruktīva un produktīva. Viens no trīspusējo forumu  lielākajiem ieguvumiem visām pusēm ir iespēja saņemt patiesu informāciju un labāk izprast kopējo situāciju. Iedzīvotāji varēja pārliecināties, ka ostas termināļos ir apzinātas problēmas un tiek nopietni strādāts pie smaku mazināšanas. Tāpat gan ostas, gan valsts kontrolējošās institūcijas veic savu darbu un strādā ne tikai pie kontroles nodrošināšanas, bet arī sniedz konsultatīvu atbalstu uzņēmumiem vides jautājumu efektīvākā risināšanā un traucējošo smaku samazināšanā ostas apkārtnē.

Gribētu izteikt lielu atzinību Rīgas ostas termināļiem, kas aktīvi piedalījās diskusijās, atklāti runāja par vissarežģītākajiem jautājumiem, nevis mēģināja izvairīties un slēpt problēmas.   Svarīgi ir arī tas, ka forumā termināļus pārstāvēja vides jomas profesionāļi, kas saprotami varēja sniegt informāciju, atbildēt uz iedzīvotāju jautājumiem, kā arī uz vietas diskutēt par iespējamiem risinājumiem ar kontrolējošajām institūcijām. Liels paldies jāsaka arī ostas apkaimju iedzīvotājiem par aktivitāti un iesaistīšanos jautājumu risināšanā. Iedzīvotāju aktivitāte un kritiskā attieksme rosina valsts institūcijas un uzņēmumus pieņemt lēmumus un veikt darbības, kuru rezultātā tiek panākts līdzsvars starp ekonomiskajām interesēm iedzīvotāju labklājību.”